Nepřehlédněte

11.11.2014
Cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou
10.9.2014
Soutěž o nejlepší návrh dřevěného objektu
celý infoservis ...

Aktuálně

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí

Seminář zaměřený na nové materiály a technologie v oblasti zpevňování, kotvení a injektáží stavebních konstrukcí a horninového masívu.

Absolventská síť Alumni VŠB-TUO

Diplomem to skončit nemusí. Zaregistrujte se a zůstaňte v kontaktu se svými spolužáky a univerzitou.

24.11.2014, Fakulta stavební, posluchárna H 109 | Odborná přednáška architekta Václava Filandra

© 2014 VŠB-TU Ostrava