Nepřehlédněte

24.4.2015
Pozvánka na slavnostní odhalení plakety
20.4.2015
Soutěž zaměřená na oblast šetrné výstavby, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí
17.4.2015
1. ročník soutěže pro studenty vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na design a architekturu
15.4.2015
Konference s mezinárodní účastí
celý infoservis ...

Aktuálně

Setkání děkana s akademickou obcí

Setkání při příležitosti slavnostního otevření nového pavilonu.

Modelování v mechanice

Mezinárodní konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí.

30.4.2015, Divadlo Jiřího Myrona | Pozvánka na slavnostní křest knihy o vynikajícím představiteli ostravské architektury
7.5.2015, Fakulta stavební, posluchárna H 109 | Odborná přednáška spojená s praktickou ukázkou svařování PVC-P folií

© 2015 VŠB-TU Ostrava