Nepřehlédněte

10.09.2014
Soutěž o nejlepší návrh dřevěného objektu
19.03.2014
Soutěž pořádána Českou betonářskou společností ČSSI
12.03.2014
Soutěž zaměřená na oblast šetrné výstavby, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí
celý infoservis ...

Aktuálně

Revitalizace a Ce(j)chovna

Výstava nejlepších bakalářských a diplomových prací, výzkumných prací, oceněných soutěžních prací, studentské kresby, a další tvorby.

Architektura v perspektivě

Mezinárodní konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Progress

Mezinárodní konference zabývající se novinkami z oboru energetiky budov, vnitřního prostředí budov a inteligentních systémů řízení budov.

02.10.2014, Hotel Bellevue, Horní Smokovec, Slovenská republika | Mezinárodní konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb
15.09.2014, Důl Michal, Ostrava | Výstava nejlepších bakalářských a diplomových prací, výzkumných prací, oceněných soutěžních prací, studentské kresby, a další tvorby

© 2014 VŠB-TU Ostrava