Nepřehlédněte

22.09.2014
Úterý 7. 10. 2014 od 12:00
10.09.2014
Soutěž o nejlepší návrh dřevěného objektu
celý infoservis ...

Aktuálně

Revitalizace a Ce(j)chovna

Výstava nejlepších bakalářských a diplomových prací, výzkumných prací, oceněných soutěžních prací, studentské kresby, a další tvorby.

Architektura v perspektivě

Mezinárodní konference na téma architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století.

Progress

Mezinárodní konference zabývající se novinkami z oboru energetiky budov, vnitřního prostředí budov a inteligentních systémů řízení budov.

01.10.2014, Fakulta stavební, posluchárna H 109 | Přednáška zahraničního odborníka
03.10.2014, Vlakové nádraží Havířov | Mezinárodní konference zabývající se problematikou využití prázdných prostor havířovského vlakového nádraží

© 2014 VŠB-TU Ostrava