Nepřehlédněte

09.04.2014
Bližší informace a pokyny k přihlašování
27.03.2014
Informace k volbám do Akademického senátu FAST pro funkční období 2014-2017
26.03.2014
Soutěž o nejlepší bakalářskou/diplomovou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství
19.03.2014
Soutěž pořádána Českou betonářskou společností ČSSI
celý infoservis ...

Aktuálně

Zlepši si techniku

Popularizační kampaň s cílem ukázat mladým lidem, že věda je sice náročná, ale také atraktivní a perspektivní.

Dřevařský kongres

Kongres zaměřený na dřevo a jeho využití ve stavbách pro bydlení a občanskou vybavenost

6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction

Topics includes the problems of engineering in cooperation with educational, scientific etc.

23.04.2014, Fakulta stavební, posluchárna H 109 | Máte dotaz či připomínku? Přijďte diskutovat přímo s děkanem
30.04.2014, Fakulta stavební | Přednáškový cyklus v rámci celoživotního vzdělávání

© 2014 VŠB-TU Ostrava