Souhrnné informace

Děkanát fakulty se člení na:

  • Sekretariát děkana
  • Děkanátní útvary

Sekretariát děkana zajišťuje veškerou organizační a administrativní agendu děkana.

Děkanátní útvary jsou řízeny tajemnicí fakulty. Pracovníci děkanátních útvarů vykonávají veškeré administrativní a organizační práce pro zabezpečení hlavní i doplňkové činnosti fakulty. V oblasti své činnosti provádějí rovněž konzultační, informační, evidenční, koncepční a metodickou činnost ostatním pracovištím fakulty.

Děkanátní útvary jsou:

  • Studijní oddělení *)
  • Útvar pro ekonomiku
  • Útvar pro vědu, výzkum a doktorské studium *)
  • Útvar pro vnější vztahy *)
  • Útvar pro rozvoj *)
  • Útvar ESF
  • Útvar propagace *)

*) Po metodické stránce jsou řízeny příslušnými proděkany.


© 2019 VŠB-TU Ostrava