Zápisy

  • Termín zápisu do 1. ročníku je uveden v dopise o přijetí ke studiu
  • Zápis do vyššího ročníku probíhá elektronickou formou v IS Edison

© 2019 VŠB-TU Ostrava