Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuální informace o otevírací době

Využití počítačových učeben studenty a studentské tisky po dobu speciálních opatření kvůli COVID-19

Přístup studentů do učebny LPOA208:

Studenti závěrečných ročníků mohou užívat učebnu LPOA208, pokud se předem domluví se zaměstnanci útvaru 205 (mailem na laborator_vt.fast@vsb.cz). Důvodem vstupu je potřeba použít školní SW, který by studenti jinak neměli k dispozici.

V učebně mohou být najednou maximálně 4 studenti. Student při vstupu odevzdá obsluze učebny LPOA208 „Čestné prohlášení“.

Zaměstnanci 205 po každém studentovi musí vydezinfikovat klávesnici a myš.

Tisky studentů:

Tisknout lze pouze výkresy od formátu A2 a vyšší. Formáty A4 a A3 lze tisknout pouze bez účasti útvaru 205 přes safeq.vsb.cz, nebo na vlastních tiskových prostředcích.

Studenti zašlou prostřednictvím školní pošty (!) k tisku PDF soubory na adresu laborator_vt.fast@vsb.cz. PDF s výkresy bude již vytištěno do správného formátu (rozměru).

V mailu uvedou formát výkresu, na který bude PDF vytištěno bez měřítka (vyplnění plochy) a další informace bude, komu výtisk předat. Součástí výkresu musí být popisové pole se jménem studenta.

Pracovníci útvaru v odpovědi mailem studentovi oznámí, kolik peněz mu z jeho účtu za tisky strhávají. V případě, že student nebude mít na účtu finance, tisk se neuskuteční!

Pracovníci útvaru 205 tisky předají příslušnému vyučujícímu. Výkresy nebudou ořezávat, ani skládat.

Závěrečné práce:

Dle nařízení rektora studenti odevzdají pouze elektronickou verzi ZP. V případech, kdy vedoucí závěrečné práce požaduje fyzickou podobu ZP nebo její části, zajistí tisk na náklad katedry.

Výkresy mohou být vytisknuty na útvaru 205, stačí zaslat na mailovou adresu laborator_vt.fast@vsb.cz s PDF soubory a informací o tom, v jakém měřítku má být PDF vytištěno. Útvar nebude výkresy ořezávat ani skládat, vytištěné výkresy odevzdá zaměstnanci, který tisk žádal.

Bežná provozní doba počítačové učebny A 208

Pondělí-Čtvrtek 7:00 - 19:00
Pátek 7:00 - 14:00

Pozn.: Výše uvedená provozní doba počítačové učebny A 208 platí jen v období výuky. Mimo období výuky je provozní doba Po - Pa 7:00 - 14:00.

Volný přístup studentů do počítačové učebny A 208 je možný jen s platnou čipovou kartou.