Získání studentské licence Windows 10 Education.

Operační systém Windows 10 Education můžete získat zdarma. Podmínkou je být studentem VŠB. Dále se musíte zaregistrovat v Microsoft imagine standardu svým školním emailem. Není provázán se školním heslem (pošta, edison)
Instalační soubory si stáhněte tamtéž. https://vsb-tuo.onthehub.com/

Při registraci a stažení instalačních souborů získáte své licenční číslo. Pokud již máte Windows 10 Home, nebo Profesional použijte své licenční číslo k odemčení Edu verze systému bez instalace. Využití je povoleno pouze na vašem soukromém pc a to pouze pro účely studia.

Systém bude fungovat pouze do doby, než přestanete být studentem VŠB.

Studentské licence programů od firmy AUTODESK (Autocad a další)

Graphisoft (Archicad  22, Twinmotion, atd.)

Artlantis 7 EDU studentská licence.

Pro získání licence Artlantis 7 EDU se zaregistrujte na této adrese.

Twinmotion - odkaz k registraci

Sketchup - freeware verze je volně ke stažení

GRAITEC (CADKON-DT+ pro AutoCAD Architecture) - přepokladá se, že produkt budete instalovat do AutoCAD Architecture či jineho produktu Autodesk na které jste studentskou licenci již získali od firmy Autodesk.

GRAITEC (CADKON, CADKON+, Advance)

Postup pro získání studentské licence na CADKON/Advance

(Všechny moduly kromě DT+)

  • Student řádně v elektronické podobě vyplní formulář a následně vytištěný a podepsaný zašle na email student@graitec.cz společně s platným potvrzením o studiu.
  • Dodání licence je pouze elektronicky! Po vyřízení objednávky obdrží student na uvedený email odkaz pro stažení licence CADKONu/Advance včetně uvedených licenčních údajů. Přílohou obdrží instalační příručku + doklad pro úhradu. Součástí emailu je také odkaz na výuková videa.
  • Licence CADKONu (mimo DT a Advance) je platná po celou dobu studia! Licence Advance je platná po dobu 18-ti měsíců.

Po ukončení studia je možné studentskou licenci CADKON/Advance upgradovat na komerční verzi za výhodných podmínek. Podmínky sdělí GRAITEC na vyžádání.

Ke stažení

  • formulář - objednávka studentské licence [XLSX]
  • reklamní letáky [ZIP]

Získání licence na Cadkon DT+

  1. Student si stáhne instalační balíček zde.
  2. Student již vždy zasílá žádost o autorizaci dle instrukcí programu s tím, že do sériového čísla je vždy nutné uvést sériové číslo licence AutoCADu Architecture. Žádost o autorizaci musí být vždy odeslána ze studentského emailu.
  3. Student následně obdrží emailem autorizační soubor s platností aktivace licence je na 3 roky. (Obdržíte autorizační kód)

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava