Laboratoř výpočetní techniky zajišťuje instalaci a údržbu SW na počítačových učebnách. Výuku zajištují jednotlivé katedry.

  • Autodesk AutoCAD Architecture - AutoCAD Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop) je produkt firmy Autodesk. Je zaměřený na vytváření kompletní dokumentace stavebních projektů. V AutoCAD Architecture modelujete budovu přímo ve 3D, následně z tohoto modelu generujete půdorysy, řezy, pohledy a perspektivy.
  • Autodesk Civil 3D - Aplikace AutoCAD® Civil 3D® pro inženýrské stavby využívá informačního modelu budovy (BIM) a pomáhá projektovým týmům vyhodnotit možné scénáře v počáteční fázi návrhu a rychle a profesionálně dokončit projekty v oblasti dopravy, územního rozvoje a životního prostředí.
  • CADKON - CADKON je systémové CAD řešení, které na platformě AutoCADu nabízí profesní řešení pro oblasti: architektura a prováděcí projekt, TZB (zdravotechnika, vytápění a potrubí, vzduchotechnika a elektroinstalace), betonové konstrukce, ocelové konstrukce a statické výpočty.
  • ArchiCAD - vyspělý nástroj pro architekty a projektanty. Přináší vyladěné prostředí 3D CAD/BIM aplikace nabízející všechny výhody práce s virtuální budovou a přitom stabilitu a vysoký výpočetní výkon.
  • Sketchup - SketchUp je spojením filozofie skicování tužkou s rychlostí a flexibilitou dnešních digitálních technologií. Je to silný nástroj pro vytváření, prohlížení a modifikaci 3D myšlenky - rychle a snadno. Zatímco tradiční CAD systémy jsou nutné pro tvorbu detailních výkresů, SketchUp je nástroj pro návrh, skicování, design.
  • Ansys - ANSYS je programový balík založený na metodě konečných prvků, je určen pro řešení rozsáhlých lineárních i nelineárních (fyzikálně i geometricky) úloh mnoha různých kategorií: strukturální, teplotní, teplotně-mechanické, elektromagnetické, akustické atd.
  • SCIA Engineeer - SCIA Engineer je nová softwarová platforma pro statiky. Modeluje, analyzuje, navrhuje a konstruuje veškeré typy konstrukcí. Od nejjednodušších po ty nejsložitější konstrukce z betonu, oceli, hliníku, plastu, dřeva či konstrukce smíšené, se zapracováním místních a mezinárodních norem a s vazbou mezi výpočtovým a konstrukčním modelem.
  • Stavební fyzika nástroje pro Tepelně Technické výpočty a Akustiku staveb.
  • RTS Buildpower - softwarové řešení zaměřené na podporu přípravy stavebních zakázek.
  • WINKros PLUS - komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavební zakázky.

Další software bude průběžně doplňován.


© 2019 VŠB-TU Ostrava