Souhrnné informace

 • Řád počítačových učeben [PDF]

Aktivace čipových karet

(pro přístup na 1. patro budovy A, pro přístup do počítačové učebny A 208 a k povolení vjezdu na parkoviště FAST)

Aktivace čipových karet se provádí v místnosti A 207 (pí. Košnovská) v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 11:00.

Provozní doba počítačové učebny A 208

Pondělí-Čtvrtek 7:00 - 19:00
Pátek 7:00 - 14:00

Pozn.: Výše uvedená provozní doba počítačové učebny A 208 platí jen v období výuky. Mimo období výuky je provozní doba Po - Pa 7:00 - 14:00.

Volný přístup studentů do počítačové učebny A 208 je možný jen po aktivaci čipové karty.

Desatero počítačové etiky

 • Nepoužiješ počítače k tomu, abys poškodil druhé lidi.
 • Svojí aktivitou na počítači nebudeš rušit práci jiných lidí na počítači.
 • Nenarušíš soukromí počítačových souborů jiných lidí.
 • Nepoužiješ počítače ke krádeži.
 • Nepoužiješ počítače k falešnému svědectví.
 • Nebudeš kopírovat ani používat cizí software, za který jsi nezaplatil.
 • Nebudeš používat počítačové zdroje jiných lidí bez jejich souhlasu anebo vhodné kompenzace.
 • Nebudeš si přisvojovat intelektuální výstupy jiných lidí.
 • Budeš přemýšlet o sociálních konsekvencích programu, který píšeš, anebo systému, který navrhuješ.
 • Vždy budeš používat počítač takovým způsobem, který zabezpečuje úctu a respekt tvým bližním.

Zdroj: Computer Ethics Institute, USA


© 2019 VŠB-TU Ostrava