Souhrnné informace

Fakulta stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava má statut znaleckého ústavu na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Pavla Rychetského, ze dne 23. července 2002, pod číslem jednacím M-1009/2002 a na základě rozhodnutí ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové, ze dne 28. 4. 2010, pod číslem jednacím 102/2010-OD-ZN. Fakulta stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava je zapsána do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost - oddíl II v oborech projektování, stavebnictví a ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

Projektování

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorie konstrukcí, výstavba dolů a geotechnika, stavební hmoty a diagnostika staveb.

Stavebnictví

Stavebnictví, průmyslové a městské stavebnictví, stavební inženýrství, geotechnické a dopravní stavitelství, hornické a podzemní stavitelství, horninové inženýrství, teorii konstrukcí, výstavbu dolů a geotechniku, stavební hmoty a diagnostiku staveb.

Ekonomika

Ceny a odhady nemovitostí.

Zápis je publikován v Ústředním věstníku České republiky a na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.


© 2019 VŠB-TU Ostrava