Zaměstnanci

Znaleckou činnost a zpracování odborných posudků v rámci Znaleckého ústavu provádějí členové oborově příslušných kateder pod odborným vedením vedoucího katedry. Organizační zajištění znalecké činností a poskytování informací k činnosti Znaleckého ústavu provádí tajemník ústavu.


© 2019 VŠB-TU Ostrava