Řešené projekty

Název projektuAnalýza spolehlivosti konstrukcí, vystavených účinkům mimořádného zatížení
KódGD103/05/H036
Předmět výzkumuAnalýza spolehlivosti konstrukcí, vystavených účinkům mimořádného zatížení, se stává aktuálním společenským problémem. Mezi nehodové situace náleží požár, povodně, seismické zatížení a zvýšenému riziku poškození jsou vystaveny také stavby na poddolovaném území. Cílem projektu je přispět k analýze spolehlivosti konstrukcí vystavených účinkům mimořádných zatížení a ke zdokonalení metodiky vyšetřování těchto účinků. Projekt je zaměřen na posuzování staveb v aktivní záplavové zóně a optimalizaci návrhuopatř ení, na interakci základových konstrukcí s podložím na poddolovaném a záplavovém území a dále na konstrukce, vystavené účinkům vysokých teplot, např. požáru. Analýza spolehlivosti konstrukcí je provedena běžně užívanou metodou dílčích součinitelů aplně p ravděpodobnostní metodou SBRA. Plně pravděpodobnostní posouzení konstrukcí je v současnosti předmětem zvýšeného zájmu v souvislosti s rychlým rozvojem výpočetní techniky
Rok zahájení2005
Rok ukončení2008
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypDoktorské granty
ŘešitelČajka Radim prof. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GD103%2F05%2FH036

© 2019 VŠB-TU Ostrava