Řešené projekty

Název projektuPravděpodobnostní přístup ke kritické únavové trhlině na ocelových konstrukcích
KódGA103/05/2467
Předmět výzkumuOcelové stavební konstrukce namáhané proměnnými účinky zatížení jsou posuzovány na únavu. Metodika normových posuzování byla založena na nepřipuštění vzniku únavové trhliny v průběhu celé životnosti. Byla založena na Wóhlerovském přístupu (vztahu Aa-N).Ú navové trhliny, které byly zaměřené na stávajících ocelových mostech a jeřábových drahách, upozorňují na nemožnost použití této metody na sledování šíření únavových trhlin. Nahodilý výskyt defektů může být idealizován jako iniciační trhlina. Už velmimalé defekty, které obvykle vznikají při výrobě detailů náchylných na únavové poškození, výrazně zvyšují rychlost šíření trhlin .Tato skutečnost vedla k návrhu nové metody přípustného poškození do návrhu Eurokodu. V této metodě je významný kritickýrozměr trh liny. Představa únavového Šíření trhliny předpokládá její ukončení křehkým lomem, což u ocelových konstrukcí nemusí být pravda. Příčinou Šíření trhlin je únavový proces probíhající v oceli, ale následky mohou být také v dosažení meze pevnosti.
Rok zahájení2005
Rok ukončení2007
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelTomica Vladimír prof. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA103%2F05%2F2467

© 2019 VŠB-TU Ostrava