Řešené projekty

Název projektuPravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí
KódGA103/07/0557
Předmět výzkumuRozvoj počítačů dovoluje uvažovat o uvedení kvalitativně nové koncepce pravděpodobnostního posudku spolehlivosti konstrukcí do projekční praxe. Předmětem návrhu je vyhodnocení metod založených na simulační technice a na netradiční reprezentaci vstupních veličin ve výpočtu pravděpodobnosti poruchy z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti. Spolehlivost bude posuzována porovnáním vypočtené pravděpodobnosti poruchy a návrhové pravděpodobnosti určené podle pravidel rizikového inženýrství. Řešitelský team vyvinul pravděpodobnostní metodu posudku označenou "Simulation-Based Reliability Assessment" SBRA dokumentovanou knižně (www.sbra-anthill.com). Návrh výzkumu, zaměřený na zdokonalení a rozšíření teoretické základny metody, jakož i na systematické rozšiřování aplikací v oboru stavebních a strojních konstrukcí, povede k vypracování osnovy norem pro posuzování spolehlivosti, k návrhu profesionálních databází a vytčení strategie tvorby odpovídajících programů. Příklady aplikací metody SBRA přispějí k osvojení podstaty pravděpodobnostního pojetí posudku budoucími uživateli. Splnění cílů přispěje k realizaci přechodu k efektivním metodám pravděpodobnostního posuzování spolehlivosti odpovídající počítačové éře.
Rok zahájení2007
Rok ukončení2009
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
ŘešitelLokaj Antonín doc. Ing., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA103%2F07%2F0557

© 2019 VŠB-TU Ostrava