Řešené projekty

Název projektuReologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi
KódFR-TI2/746
Předmět výzkumuJe-Ii základová konstrukce vystavena účinkům poměrného vodorovného přetvoření, dochází na kontaktních plochách s podložím, tj. v základové spáře, k rozvoji smykových napětí. Díky viskózním vlastnostem kluzných spár lze docílit výrazného snížení tření v základové spáře, což v konečném důsledku vede k úspoře výztuže či zvýšení spolehlivosti konstrukce. Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Navrhovaný projekt předpokládá ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách. Zcela nové možnosti aktivního řízení viskoelastického odporu v průběhu časového vývoje deformačního zatížení pak lze očekávat od reologické kluzné spáry s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2013
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypTIP
ŘešitelČajka Radim prof. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=FR-TI2%2F746

© 2018 VŠB-TU Ostrava