Řešené projekty

Název projektuLaboratorní měření předem předpjatého zdiva
KódSP2012/36
Předmět výzkumuProjekt s názvem Laboratorní měření předem předpjatého zdiva navazuje na projekt SP2011/147 s názvem Experimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou. V loňském projektu byla provedena kompletace potřebného zařízení pro měření předpjatého zdiva a jeho úspěšné zprovoznění. Byla provedena řada měření, kde jako proměnné hodnoty do měření vstupovaly: předpínací síla (10 a 20% z celkové pevnosti zdiva, svislé zatížení a velikost kotevních desek). Dále bylo proveno vyhodnocení měření v podobě několika publikací. V tomto roce bude projekt zaměřen na měření deformací předpjatého zdiva, které je vyzděno do připraveného laboratorního zařízení a bude použit materiál malty a cihel s jinou pevností. Dále budou vloženy do spár v průběhu zdění dvě nové předpínací tyče, jelikož u stávajících tyčí, které byly pro měření používány, došlo k protažení tyče při instalaci vyšších předpínacích sil. Nové tyče budou použity z pevnějšího materiálu a většího profilu, aby bylo možno vnášet do zdiva vyšší hodnoty předpínacích sil než doposud. Tudíž do měření přibudou další proměnné hodnoty v podobě jiné pevnosti zdícího a předpínacího materiálu a současně se bude měřit s proměnnou hodnotou svislého zatížení a různými velikostmi roznášecích desek a také jednosměrné a obousměrné předpínání. Měření deformací bude prováděno pomocí potenciometrických čidel, které se umístí ve více bodech zděného rohu, především v okolí kotevních desek. Což bude vyžadovat zakoupení alespoň 5ks potenciometrických čidel. Souběžně bude prováděno měření deformací v kluzné spáře a výsledky budou využívány k numerickému modelování pomocí MKP. Plánovaný časový harmonogram: Březen – duben – provedení vyzdění zděného rohu do laboratorního zařízení, měření deformací v kluzné spáře Červen – září – měření deformací předpínaného zdiva (proměnné vstupní hodnoty), numerické modelování kluzných spár Září – listopad – vyhodnocení výsledků měření
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKozielová Marie Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava