Řešené projekty

Název projektuZintenzivnění spolupráce s průmyslovými podniky a institucemi v oblasti kolaborativního výzkumu, doplňkové činnosti, vstupů odborníků z praxe do výuky, dlouhodobých praxí studentů/akademických pracovníků, event. vytváření kurzů „šitých na míru“ pro zaměstnance regionálních firem
KódROZP2012/34
Předmět výzkumuTento projekt zastřešuje aktivity jednoho rektorátního pracoviště, všech sedmi fakult VŠB-TUO a Centra nanotechnologií. Pokrývá tři možné oblasti spolupráce vysoké školy s praxí. Jde o oblast kolaborativního výzkumu, oblast služeb v rámci doplňkové činnosti a v neposlední řadě o oblast spolupráce v rámci výukového procesu. Vysoká škola má tři druhy zákazníků. Kromě vnitřního zákazníka (zaměstnance) je zákazníkem student a pak firma na trhu. Ve škole se studentům dostane teoretické přípravy, ale pro jejich úspěšnou kariéru je velmi klíčová také praktická zkušenost, která by jim měla být zprostředkována během studia. Takto vybavení absolventi se lépe uplatní na trhu práce a pro firmy budou přínosem. Je tedy podstatné, abychom zapojili odborníky z praxe do výukového procesu a zároveň umožnili, jak studentům, tak akademickým pracovníkům získat vhled do praxe zapojením se do pracovního procesu přímo ve firmách. Výsledkem tohoto propojení bude, že obě skupiny zákazníků (studenti a firmy na trhu) dostanou kvalitní „produkt“.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypRozvojové projekty MŠMT
ŘešitelČajka Radim prof. Ing., CSc.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=ROZP2012%2F34

© 2019 VŠB-TU Ostrava