Řešené projekty

Název projektuExperimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím
KódSP2012/92
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání. V tomto roce bude projekt zaměřen zejména na experimentální metody měření napětí a deformací a následné analýze napěťo-deformačních vlastností základové desky v interakci s podložím. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Je zde možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. lze měnit rozměry desek, excentricitu zatížení a zeminu v podloží. Pro zprovoznění měřícího zařízení a provedení prvních zkoušek je třeba nakoupit materiál, např. betonovou směs, výztuž, bednění, měřící čidla, apod. Dalším krokem po provedení experimentů bude vyhodnocení výsledků a jejich porovnání s numerickými modely konstrukce.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava