Řešené projekty

Název projektuVýzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli
KódGP13-16124P
Předmět výzkumuStudium korozních procesů na reálných konstrukcích z patinujících ocelí má zásadní význam pro formulaci výstižných predikčních modelů korozního oslabování v průběhu návrhové životnosti konstrukce. Projekt bude studovat vývoj ochranné vrstvy patiny v závislosti na konstrukčním a dispozičním uspořádání konstrukce a v závislosti na lokálních charakteristikách okolního prostředí. Zkoumány budou rozdíly ve vývoji patiny na různých typických površích ocelových konstrukcí. Vyhodnocen bude vliv různých lokálních faktorů na korozní oslabování konstrukce. Tyto lokální faktory, jako například zanedbaná údržba konstrukce, nelze postihnout při standardních korozních atmosférických zkouškách prováděných na zkušebních stanicích. Korozní procesy budou studovány na stávajících konstrukcích navržených z patinujících ocelí, především pak na mostních konstrukcích, vysílačích a stožárech elektrického vedení.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2015
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypPostdoktorské granty
ŘešitelKřivý Vít doc. Ing., Ph.D.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GP13-16124P

© 2019 VŠB-TU Ostrava