Řešené projekty

Název projektuSanace a zesilování nosných prvků dřevěných konstrukcí poškozených biodegradací
KódSP2011/105
Předmět výzkumuV rámci rekonstrukcí a oprav krovů historicky hodnotných budov, je velmi často nutné nahrazení prvků poškozených biologickými škůdci. Při záměru nahradit porušené prvky novými se setkáváme se zápornými stanovisky památkové péče. Ta má povinnost se jako dotčený orgán vyjadřovat k navrženým řešením. Požadavkem památkářů je zachování historického vzhledu prvků krovu. Jedním z možných řešení takového problému je vyjmutí poškozených prvků krovu a jejich vyztužení. K vyztužení prvků je nutné jejich podélné rozřezání, vyfrézování drážek pro výztuž, vlepení výztuže ať už z oceli, či tvrdého dřeva (dub, akát) a opětovné slepení prvku. Tím je dosaženo historického vzhledu a nové zaručené únosnosti. Ke spolehlivému návrhu sanací poškozených nosných prvků a spojů dřevěných konstrukcí je třeba stanovit konstrukční zásady založené na vyvinutých výpočtových postupech a metodách ověřených laboratorními testy na odpovídajících vzorcích.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2011
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelAgel Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava