Řešené projekty

Název projektuExperimentální stěnový kruhový ztužující systém
KódSP2011/145
Předmět výzkumuVýškové budovy kladou vysoké nároky na vodorovné ztužení a také na přenos svislých sil. Ztužujících stěnových systémů pro výškové budovy je velké množství, ale soustředí se především na přenos vodorovných sil. Projekt navazuje na výsledky získané v rámci projektu SP/2010177 s názvem „Nový ztužující systém výškových budov“, při jehož řešení byly zjištěny další možnosti zvýšení efektivity ztužidla, které je jedinečné přenosem vodorovných i svislých sil, které přenáší za pomocí předpínacích sil. Stanovení efektivních předpínacích sil je velmi obtížné, proto jedním z dílčích cílů projektu je experimentální ověření těchto sil na základě tenzometrického měření na zmenšených laboratorních vzorcích. Hlavním cílem je ověřit nové typy kruhového ztužení a stanovení nejvhodnějších předpínacích sil pro optimalizaci únosnosti a stability stěnového ztužidla. Pro zajištění efektivních a nezkreslených laboratorních výsledků by bylo vhodné využít univerzálního upínacího rámu pro zkoušení smykových stěnových ztužujících stěn, jehož vývoj a výroba je hlavním cílem projektu druhého podaného projektu v rámci SGS. Výsledky přispějí k možnosti užití tohoto nového systému ztužení v praxi. Projektový tým je složen napříč dvěmi vědeckými pracovišti. Jedná se o „Katedru konstrukcí a Katedru stavebních hmot a hornického stavitelství“.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2011
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFojtík Roman Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava