Řešené projekty

Název projektuExperimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou
KódSP2011/147
Předmět výzkumuV předchozím projektu bylo řešeno: - provedení numerických modelů - příprava postupu měření - příprava a nákup měřícího zařízení. V tomto roce bude projekt zaměřen zejména k experimentálním metodám měření deformací a následné analýze napjatosti zdiva. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Na zařízení pro zkoušení předpjatého zdiva je možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. použití různých materiálů (zdicí prvky a malta), trasování a počet předpínacích lan, velikost předpínacích sil, velikost a tvar kotevních desek, velikost svislého zatížení, počet vrstev zdicích prvků či tlouštěk spár, vazba zdiva, způsob uložení zdiva (prosté, kluzná spára apod.). Napětí ve zdivu od předpínacích lan bude měřeno ve více bodech v ložných spárách zdiva, a proto se předpokládá dokoupení dalších potřebných tenzometrických čidel. Rovněž je třeba provést nákup materiálu, který s ohledem na finanční náročnost čidel nebyl v předchozím projektu realizován. Dalším krokem bude zahájení vyhodnocování naměřených hodnot a jejich verifikace pomocí naměřených hodnot. Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Předpokládá se ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách, ve styku se zděnými konstrukcemi vystavené působení předpětí. Plánovaný časový harmonogram: - Březen - zkušební provoz a kalibrace měřících zařízení - Květen - měření prvních deformací předpínaného zdiva, cihly a malta známých pevností - Září - Říjen - vyhodnocení výsledků.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2011
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKozielová Marie Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava