Řešené projekty

Název projektuTuhostní charakteristika přípoje ocelového příčníku a nosného dřevěného trámu
KódSP2012/150
Předmět výzkumuTato práce je zaměřena na chování jednotlivých prvků přípoje ocelové příčníku s dřevěným nosným prvkem a určení tuhostních charakteristik tohoto přípoje. Jednotlivé komponenty přípoje se navzájem ovlivňují, pomocí numerického MKP modelu v programu ANSYS bude modelována jejich vzájemná interakce. Jako základní model je zvolen typizovaný přípoj, který se v současnosti běžně užívá u konstrukcí dřevěných mostů a lávek, tento detail je realizován pomocí čelní desky a šroubů (svorníků) s vysokopevnostní podložkou. Chování zkoumaného styčníku je převážně ovlivněno otlačením čelní desky a šroubů do nosného dřevěného prvku, deformací šroubů v přípoji a v neposlední řadě deformací samotného ocelového příčníku s čelní deskou v místě přípoje. Na základě numerické analýzy bude tento detail inovován tak, aby byla zvýšena tuhost styčníku a aby byly omezeny nechtěné deformace styčníku. Navržené úpravy styčníku povedou k větší stabilitě hlavní nosné konstrukce a tudíž k úspornějšímu návrhu celé konstrukce. Dosažené výsledky z ověřovaných modelů budou vzájemně porovnány. Do budoucna se předpokládá také využití jiného MKP programu, běžně využívaného v inženýrské praxi. Cílem celého výzkumu by měla být také doporučení pro návrh těchto typů detailů analyticky.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelRosmanit Miroslav Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava