Řešené projekty

Název projektuNumerické modelování dynamicky namáhaných konstrukcí
KódSP2012/152
Předmět výzkumuV dnešní době jsou kladeny veliké požadavky na projektanty. Je stále více přihlíženo k ekonomičnosti návrhu konstrukcí, což vede ke snížení jejich rezervy v únosnosti. Konstrukce musí splnit požadavky na únosnost a spolehlivost, ale zároveň musí být co nejjednodušší a nejsubtilnější. Speciální skupinu extrémně namáhaných konstrukcí tvoří mosty a lávky. V rámci tohoto projektu bude podrobněji studováno dynamické chování konstrukcí mostů a lávek. Hlavní část výzkumu bude věnována numerickému modelování konkrétní konstrukce pomocí MKP programu Scia Engineer a ANSYS. Na této konstrukci bude provedena statická a dynamická zatěžovací zkouška. Numerické modely budou verifikovány pomocí provedeného experimentu. Závěrem práce budou dány návrhy a doporučení pro numerické modelování podobných konstrukcí mostů a lávek.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelČecháková Veronika Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava