Řešené projekty

Název projektuPolotuhé spřažení dřevo-betonových nosníků, pomocí ocelových plechů s prolisovanými trny.
KódSP2012/167
Předmět výzkumuDřevěné konstrukce se těší mezi stavebníky stále větší oblibě. Rodinné domy z materiálů na bázi dřeva jsou dnes již běžné. Vývoj dřevostaveb v ČR bude pravděpodobně směřovat k využití dřevěných konstrukcí také pro občanskou výstavbu, kde jsou požadovány větší rozpony oproti bytové výstavbě. Z toho důvodu budou na dřevěné konstrukce kladeny nové nároky. U vodorovných stropních konstrukcí je kladen důraz na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost, únosnost, tuhost a omezení kmitání. V některých případech již prvky z rostlého dřevo nemohou dostačovat svými vlastnostmi výše zmíněným nárokům. Jednou z možností je využít spojení dřeva s dalším stavebním materiálem(betonem) a vytvořit tak kompozit, který využívá přednosti obou materiálů. Kompozitní prvky z dřevo-betonu, využívají dobré pevnosti betonu v tlaku a dřevěného prvku v tahu. Pro výslednou únosnost a tuhost kompozitního dřevo-betonového prvku je rozhodující kvalita vzájemného spojení betonového a dřevěného prvku. Jako spojovací článek mezi betonovou deskou a dřevěným trámem jsou dnes využívány různé varianty spojení (např. hřebíky, vruty, kolíky, lišty, atd.) Jednou z možností spojení by mohly být také ocelové desky s prolisovanými trny. K výhodám využití tohoto spoje patří rychlost aplikace, možnost kontroly spoje v čase, ekonomická výhodnost, dobrá dostupnost materiálů i znalost technologií. Jedná se o spoj použitelný pro staticky namáhané konstrukce. Tento způsob spřažení není vhodný pro sanace dřevěných stropů, ale je vhodný pro výrobu prefabrikovaných kompozitních dřevo-betonových nosníků.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2012
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelAgel Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava