Řešené projekty

Název projektuNumerické modelování svařovaných styčníků dutých průřezů
KódSP2011/185
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů s výhodou využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů, především pro jejich estetický vzhled a příznivé statické působení (dvojose symetrický průřez, zkrácení vzpěrných délek, dosažení požadované únosnosti při zachování subtilnosti konstrukce). Problematické u takových konstrukcí je řešení jejich styčníků. Norma popisuje postup výpočtu pouze pro základní typy styčníků a jejich základní typy namáhání a případy porušení. Tyto postupy jsou však komplikované a obtížně kontrolovatelné. Předmětem tohoto projektu je vytvoření vhodného numerického modelu (MKP program Ansys) běžných typů svařovaných styčníků dutých průřezů. Numerický model bude kalibrován pomocí dostupných experimentů (literatura) a analytických modelů doporučených platnými normami ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1991-1-8. Na základě kalibrovaného modelu bude provedena parametrická studie běžných typů styčníků. Výsledky těchto modelů budou opět porovnány s dostupnými analytickými modely. Získané znalosti modelování v programu Ansys budou využity pro vytvoření zjednodušených, ale stále dostatečně výstižných modelů v MKP programu SCIA Engineering, který je v současné době běžně využíván inženýrskou praxí (dostupnost, flexibilita).
Rok zahájení2011
Rok ukončení2011
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava