Řešené projekty

Název projektuPředpjaté průmyslové podlahy
KódSP2013/132
Předmět výzkumuBetonové průmyslové podlahy musí splňovat řadu velmi specifických požadavků – mimo jiné přiměřenou rovinatost, omezený vznik trhlin a především odolnost vůči zatížení vlivem provozu. Případné nedodržení daných kritérií a následná porucha podlahové konstrukce, by měla za následek nejen problematickou sanaci, ale také odstavení provozu a vznik neplánovaných finančně náročných odstávek. V současnosti se začíná úspěšně dařit snižovat riziko vzniku poruchy využitím předpjatých betonových podlah. Vnesením vnějšího tlakového zatížení do konstrukce je zaručeno, že tahová napětí způsobená zatížením průmyslové podlahy nepřekročí tahovou únosnost betonu. Předpjaté betonové podlahy rovněž umožňují realizovat rozsáhlé bezespáré užitné plochy a tím eliminovat nutnost tvorby dilatačních spár, které jsou často epicentrem vzniku poruchy. Tento výzkumný projekt je zaměřen na experimentální analýzu využití alternativního způsobu předpjetí – metodou elektroohřevu výztuže. Metoda je založena na principu tepelné roztažnosti materiálu. Elektrický proud, procházející prutem betonářské výztuže, jej zahřívá a prut se vlivem teploty roztahuje. Při přerušení průchodu proudu prut začne chladnout a opět se zkracovat. Zamezením zkracování prutu při procesu chladnutí – vneseme do výztuže napětí, které můžeme následně využít pro předpjetí betonu. V roce 2013 je plánovaný záběr výzkumu zaměřen na vývoj a konstrukci elektrického odporového předpínacího systému a následnou analýzu aplikace metody elektroohřevu výztuže na zkušebních prvcích. Experimentální měření budou prováděny v laboratořích FAST VŠB-TU Ostrava. Pro účely výzkumu bude nutno zakoupit transformátor pro odporové zahřívání výztuže, snímací zařízení pro měření a záznam teploty, materiál na výrobu zkušebních prvků (betonářská výztuž a komponenty pro výrobu čerstvého betonu), bednění. V případě příznivých výsledků experimentů bude zažádáno o registraci elektrického odporového předpínacího systému jako funkční vzorek, čemuž bude podřízena i následná publikační činnost.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMynarčík Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava