Řešené projekty

Název projektuParametrická studie ocelového styčníku s využitím numerického modelování
KódSP2013/169
Předmět výzkumuV dnešní době se pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů stále často využívají příhradové vazníky i příhradové rámové konstrukce z dutých průřezů a z kombinace uzavřených a otevřených průřezů. Problematické však často bývá posuzování svařovaných styčníků. Norma totiž obsahuje vztahy pro výpočet únosnosti pouze pro určité typy styčníků s danými způsoby namáhání a přináší s sebou také řadu dalších omezení (pro geometrické i materiálové charakteristiky). V praxi se však často vyskytují styčníky, které nesplňují některou z podmínek. Proto se tato práce zaměřuje na možnosti využití numerického modelování pro řešení takových ocelových styčníků (mimo oblast použití Eurokódu). V rámci tohoto projektu by měly být rozvíjeny numerické modely ocelových styčníků uzavřených průřezů na základě zkušeností získaných při řešení předcházejících projektů. Předpokládá se bližší zkoumání dostupných analytických modelů pro stanovení únosnosti svařovaných ocelových styčníků při různých způsobech porušení. Na základě toho pak bude vytvořena parametrická studie složitějšího styčníku, který se bude některým ze svých parametrů vymykat omezením uvedených v Eurokódu. Cílem je pak využití výsledků získaných sledováním závislostí měnících se parametrů k návrhu úprav či doplnění existujícího analytického modelu, což by mělo vést k rozšíření nebo vylepšení v současnosti používaných vztahů pro výpočet únosnosti styčníků uzavřených průřezů.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava