Řešené projekty

Název projektuAplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich porovnání s konvenčními způsoby předpínání
KódSP2014/36
Předmět výzkumuÚčelem tohoto projektu je analýza aplikace alternativních způsobů předpínání betonových konstrukcí na výrobu průmyslových předpjatých podlah a jejich následné srovnání s konvenčními způsoby předpínání. Alternativní způsob předpínání výztuže pomocí odporového ohřevu, byl již v minulosti aplikován, avšak tehdejší technologie ohřevu přímým průchodem proudu výztuží, nezaručovala rovnoměrný ohřev výztuže po celé délce průřezu. Z tohoto důvodu bylo od metody upuštěno. V rámci projektu SP2013/132 - "Předpjaté průmyslové podlahy", na který tento projekt bude navazovat, byla vyvinuta a odzkoušena metoda ohřevu, která zaručuje rovnoměrný ohřev výztuže a odstraňuje tak zásadní nedostatek dříve užívané technologie. Zároveň díky pokroku v řídící, regulační a měřící technice, je možno v současnosti provádět ohřev výztuže s vysokou přesností - s čímž souvisí i přesnější vývin předpínacích sil a eliminace nežádoucích ztrát při předpínání. Toto jsou hlavní výhody a přínosy nové technologie. Tato analýza bude experimentálně ověřována na dvou typech zkušebních vzorků a to trámových a plošných. Alternativní způsob předpínání výztuže elektroohřevem bude srovnán s konvenčními technologiemi monostrandů. Plošné zkušební vzorky budou vyhotoveny a odzkoušeny na zkušebním STANDu, umístěném v areálu FAST. Obdobně trámové zkušební vzorky budou vyrobeny a odzkoušeny v Laboratořích stavebních hmot. Vedle experimentální části projektu, budou vytvořeny také numerické modely metodou MKP a provedeno výsledné srovnání jednotlivých technologií také na výpočetně-simulační bázi. Pro technologii předpínání odporovým elektroohřevem, je nutné doplnit předpínací soustavu o výkonný elektrický zdroj. Jeho pořízením bude dosaženo nezávislosti na externích firmách a velké časové flexibility. Využití tohoto zdroje lze mimo aplikaci na předpínané průmyslové podlahy využít pro předpínání dalších konstrukčních betonových prvků a velký potenciál technologie je v odvětví sanace betonových konstrukcí.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMynarčík Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava