Řešené projekty

Název projektuExperimentální ověřování korozních procesů na konstrukcích z patinujících ocelí
KódSP2014/101
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je sledování korozních procesů na vybraných konstrukcích z patinujících ocelí. Projekt bude sledovat souvislosti, jak konstrukční a dispoziční uspořádání konstrukce ovlivňuje rychlost korozních procesů, především pak velikost korozních úbytků. Výsledky projektu budou použity pro úpravu a zpřesnění predikčních korozních modelů. V rámci navrhovaného projektu budou na vybrané konstrukce instalovány vzorky pro atmosferické korozní zkoušky. Tyto vzorky budou osazeny na typické plochy konstrukcí, jako jsou například stěna, horní a dolní pásnice hlavního nosníku, příčníku a jiné typické povrchy. Vzorky budou také osazeny na specifické plochy s vizuálně méně příznivým vývojem patiny, jako jsou například plochy ovlivněné zatékáním z netěsného systému odvodnění mostovky. V rámci projektu se rovněž uskuteční odběr a analýza korozních vzorků z mostu na ulici Místecké v Ostravě, které byly na most umístěny v říjnu 2013.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelUrban Viktor Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava