Řešené projekty

Název projektuTvorba studijních opor pro předmět Požární odolnost konstrukcí
KódFRVS2014/53
Předmět výzkumuCílem projektu je vytvoření sbírky cvičných příkladů pro předmět Požární odolnost konstrukcí. Sbírka bude rozdělena do čtyř částí v závislosti na použitých konstrukčních materiálech (ocelové konstrukce, ocelobetonový konstrukce, betonové konstrukce, dřevěné konstrukce). V úvodu každé části bude shrnuta teorie problematiky stanovení požární odolnosti daného konstrukčního elementu, následovat budou vybrané řešené příklady, doplněné vhodnými komentáři, schématy a grafy. Jednotlivé části budou ukončeny souborem příkladů na procvičení. Podklady budou vypracovány ve formátu pdf a ve formě vhodné pro umístění na internetových stránkách fakulty. Podklady budou obsahovat prvky distančního vzdělávání. Cílovou skupinou jsou studenti prezenční i kombinované formy studia magisterského oboru Konstrukce staveb vyučovaného na Fakultě stavební, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelMynarčík Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava