Řešené projekty

Název projektuZvýšení tuhosti obvodového pláště lehkého sloupkového systému v panelovém provedení při použití tepelné izolace tvořené PUR pěnou
KódSP2014/182
Předmět výzkumuDřevěné konstrukce se těší mezi stavebníky stále větší oblibě. Rodinné domy z materiálů na bázi dřeva jsou dnes již běžné. Vývoj dřevostaveb v ČR bude pravděpodobně směřovat k využití dřevěných konstrukcí také pro občanskou výstavbu, kde jsou požadovány vícepatrové budovy. Pro výstavbu vícepatrových budov bude nutné navrhnout obvodový plášť, který bude mít dostatečnou horizontální i vertikální tuhost. Jednou z možností, jak zvýšit vodorovnou tuhost obvodového pláště, je využití PUR pěny jako výplně stěn panelu. PUR pěna má na jedné straně dobré tepelně technické vlastnosti (možnost snížení tloušťky obvodového pláště) a na straně druhé při dobrém vyplnění působí jako tuhá výplň, která zvyšuje únosnost a tuhost stěnových panelů. Navržený projekt se zabývá závislostí horizontální tuhosti stěny dřevostavby na její výplni PUR pěnou. Předmět projektu se liší od předmětu projektu PRE-SEED,kde jsem členem řešitelského týmu. Navržený systém je odlišný od systému v prujektu PRE-SEED,kde je základem tepelná izolace tvořená foukanou celulosou. Cílem projektu PRE-SEED je komercionalizace již dříve (užitným vzorem chráněného) vytvořeného výstupu.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelAgel Petr Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava