Řešené projekty

Název projektuMožnosti zesílení svorníkových spojů kulatiny namáhané tahem kolmo k vláknům
KódSP2014/184
Předmět výzkumuV současnosti vzrůstá obliba dřevěných konstrukcí prováděných z kulatiny, jedná se např. o lávky pro pěší nebo rozhledny. Často jsou tyto konstrukce navrženy s příhradovým nosným systémem, spoje prvků těchto konstrukcí jsou obvykle prováděny pomocí svorníků a vkládaných ocelových styčníkových plechů. V současných normách pro navrhování dřevěných konstrukcí je ale problematika spojů typu ocel-dřevo řešena pouze pro hraněné řezivo. Projekt je zaměřen na výzkum chování svorníkových spojů kulatiny s vloženými ocelovými plechy namáhané tahem kolmo k vláknům. Takovým typem spoje je např. připojení svislic k pásům v příhradových konstrukcích. Zkoumáno bude zvýšení jejich únosnosti a spolehlivosti zesílením dřevěných prvků v oblasti spoje. Bude nutné zhotovit ocelový roznášecí prvek, který umožní upnout vzorek do lisu tak, aby bylo dosaženo požadovaného směru jeho namáhání. Zkoušky budou probíhat v laboratoři FAST. Nejprve budou zkoušce statické pevnosti v tahu podrobeny vzorky svorníkového spoje kulatiny s vloženými ocelovými plechy bez zesílení. Na základě výsledků nezesílených vzorků bude navrženo několik možností zesílení dřevěných prvků v oblasti spoje. V rámci projektu bude vyrobeno a otestováno min. 20 vzorků zesílených i nezesílených. V další fázi projektu budou testovány vzorky doplněné o různé typy zesílení. Zesílení bude provedeno aplikací vrutů, použitím upravených podložek pod svorníky, stažením ocelovým páskem nebo zesílením pomocí plechů BOVA a hřebíků. Zesílené vzorky budou následně podrobeny statické zkoušce pevnosti v tahu. Výsledky měření nezesílených a zesílených vzorků budou statisticky vyhodnoceny z hlediska zvýšení únosnosti a použitelnosti. Doporučeny budou nejvhodnější varianty zesílení spoje z hlediska účinnosti a možnosti praktické aplikace.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKlajmonová Kristýna Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava