Řešené projekty

Název projektuExperimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek
KódSP2014/209
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání. Tento projekt navazuje na projekt SP 2012/92 s názvem Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím (ve kterém byla ověřena funkčnost měřících zařízení, zkompletováno vše potřebné pro měření a provedeno několik ověřujících zkoušek na betonové dlaždici) a na projekt SP 2013/113 Experimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím (ve kterém byly provedeny zkoušky na drátkobetonové desce reálných stavebních rozměrů). V tomto roce bude projekt již zaměřen na měření železobetonových základových desek ve skutečných, popř. poměrově upravených rozměrech. Cílem tohoto projektu je provedení tří zkoušek základové desky, prezentování získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci, publikace minimálně dvou článků v databázi SCOPUS a využití výsledků při doktorském studiu.
Rok zahájení2014
Rok ukončení2014
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava