Řešené projekty

Název projektuExperimentální zkoušky předpjatého klasického zdiva a kluzných spár namáhaných účinky poddolování
KódSP2013/39
Předmět výzkumuÚčinky poddolování na stavební konstrukce lze s výhodou snížit pomocí různých metod. Pro novostavby je vhodná například aplikace kluzné spáry do základové konstrukce. V případě stávajících staveb se provádí stažení stěn nebo základů pomocí předpínacích lan nebo tyčí. U některých staveb lze tato opatření také kombinovat. Projekt navazuje na projekt SP 2012/36 s názvem Laboratorní měření předem předpjatého zdiva a jedná se o závěrečnou část projektu. Vzhledem ke značnému množství novodobých materiálů pro vytvoření kluzné spáry a snaze inovovat výpočetní metody pro jejich návrh, byla již provedena řada měření smykových deformací asfaltových pásů v klimatizační komoře, které přispívají k rozšíření znalostí o chování vybraných materiálů při smykovém zatížení. Nyní je potřeba provést laboratorní měření na předpjatém zděném rohu s vápennou maltou, která byla často používána ve velké míře u starších objektů a také zkoušky předpjatého zdiva s aplikací kluzné spáry přímo ve zdivu. Pro vytvoření vzorků bude použit materiál malty s nižší pevností, zejména vápenná malta s pevností 0 až 0,4MPa. Vlivem změny spojovacího materiálu do měření, přibude další proměnná hodnota. Také bude prováděno krátkodobé měření deformací předpjatého zdiva s kluznou spárou, které bude vyzděno do laboratorního zařízení na asfaltový pás. K těmto zkouškám je potřeba nakoupit materiál (zdivo, vápenná malta, asfaltový pás, aj.). Měření deformací bude prováděno pomocí potenciometrických čidel, které se umístí ve více bodech zděného rohu, především v okolí kotevních desek. Tyto desky budou mít nově také větší tloušťku pro lepší roznos zatížení a minimalizaci deformace samotné roznášecí desky.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelŠmiřáková Martina Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava