Řešené projekty

Název projektuExperimentální měření kruhového ztužidla před uvedení do praxe
KódSP2013/102
Předmět výzkumuPředmětem výzkumné činnosti je ověření a stanovení parametrů pro praktické využití „kruhového ztužidla“, které bylo vytvořeno v první fázi dosavadního výzkumu (SP/2010177; SP2011/145). Kruhové ztužidlo je chráněno jako duševní vlastnictví ve stupni „užitný vzor“ pod číslem 22608. Hlavním cílem je stanovení poměru vstupujících smykových sil a následné deformace vzorků 1:1 v závislosti na vnesených předpínacích silách, což přispěje k možnosti praktického využití tohoto nového ztužujícího systému. Také se budeme snažit zjistit alespoň orientační dynamické vlastnosti kruhového ztužidla. Jedná se o poslední fázi experimentálního ověřování kruhového ztužidla na vzorcích 1:1, které byly získány pro laboratorní zkoušky plánované výstavby konstrukce „Maják vědy a pilíř techniky“, jeho výstavba je plánována na pozemku FAST. Projekt této konstrukce byl zpracován v rámci koncepčního rozvoje pod číslem IP2212251. Nutnost odzkoušení vzorku 1:1 je naprosto nezbytné pro případnou výstavbu!!! Kruhové ztužidlo bylo nominováno v rámci projektu „Svět vědy“ pro účely popularizace vědy a výzkumu VŠB-TUO. V současné době probíhají jednání s případnými investory, kteří by měli zájem podílet se na výstavbě této konstrukce. Porovnání výsledků experimentu s numerickými modely, ukáže cestu navrhování konstrukcí s kruhovým ztužujícím systémem, za pomoci softwaru pro numerický návrh a vyhodnocení stavebních konstrukcí, které umožní využití ztužidla v praxi. Přínos nového kruhového ztužidla je především v předpokládaných dynamicky výhodných vlastnostech ztužidla a také možnosti změny jeho tuhosti v průběhu životnosti konstrukce. Unikátní konstrukce je schopna přenášet a redistribuovat vnější síly působící ze všech stran. Všechny tyto uvedené vlastnosti nového ztužujícího systému je nutné řádně otestovat, tak aby vzniklé podklady umožnily užití systému v praxi. Vzorky kruhových ztužidel 1:1 jsou již připraveny k otestování, včetně tenzometrických snímačů, které byly uhrazeny z NTB (Nadace Tomáše Bati). Jedinou chybějící součástí jsou pomocné rámy pro zkoušení těchto reálných vzorků, které se neliší od praktického parků plánovaných pro reálné využití. Pro vyhodnocení budou využity softwary, které byly vytvořeny v předchozích projektech: TRACY - byl vytvořen v rámci projektu SP/2010177 (ev.č.:027/05-11-2010_SW) ASDF - (ev.č.:021/26-11-2012_SW) Z důvodu orientace projektu na laboratorní zkoušky, je nutné zapojení zkušebního technika (student PhD) z útvaru „Laboratoř stavebních hmot. Pro získání dat a zkušenosti, bude v případě možnosti, provedeno měření na reálných konstrukcích in-situ (ocelové konstrukce, mosty).
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelFojtík Roman Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava