Řešené projekty

Název projektuVyztužování kolíkových spojů kulatiny
KódSP2013/104
Předmět výzkumuV dnešní době vzrůstá obliba dřevěných konstrukcí prováděných z kulatiny, jako jsou např. rozhledny, lávky pro pěší, dětská hřiště apod. Spoje nosných prvků těchto konstrukcí jsou nejčastěji kolíkového typu s vloženým styčníkovým plechem. V současných normách pro navrhování dřevěných konstrukcí je ale problematika spojů typu ocel-dřevo řešena pouze pro hraněné řezivo. Projekt je zaměřen na výzkum chování staticky namáhaných kolíkových spojů kulatiny s vloženými ocelovými plechy a možnosti zvýšení únosnosti těchto spojů vyztužením dřevěných prvků. Nejprve budou vzorky svorníkového spoje kulatiny s vloženými styčníkovými plechy bez jakéhokoli vyztužení v laboratoři FAST podrobeny zkoušce statické pevnosti v tahu. Na základě výsledků zkoušek nevyztužených vzorků, zejména na skutečném mechanismu porušení spoje, bude navrženo několik možností vyztužení dřevěných prvků, které se, podle dosavadních výsledků zkoumání, jeví jako nejslabší článek spoje. Následně budou vyrobeny série vzorků doplněných o různé způsoby zesílení - vyztužením. Zesílení bude provedeno různě uspořádanými vruty, případně zalisováním plechových desek s prolisovanými trny do nejvíce namáhaných oblastí dřevěných prvků. Takto upravené spoje budou podrobeny statické zkoušce tahové pevnosti. Výsledky měření nevyztužených a zesílených vzorků budou statisticky vyhodnoceny, zhodnoceny a doporučeny budou nejvhodnější varianty zesílení spoje z hlediska účinnosti vyztužení a možností aplikace ve stavební praxi.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelKlajmonová Kristýna Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava