Řešené projekty

Název projektuExperimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím
KódSP2013/113
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání. Tento projekt navazuje na projekt SP 2012/92 s názvem Experimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím, ve kterém byla ověřena funkčnost měřících zařízení, zkompletováno vše potřebné pro měření a provedeno několik ověřujících zkoušek na betonové dlaždici. V tomto roce bude projekt již zaměřen na měření železobetonových základových patek ve skutečných, popř. poměrově upravených rozměrech. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Je zde možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. lze měnit rozměry desek, excentricitu zatížení a zeminu v podloží. Cílem tohoto projektu je provedení několika zkoušek základové patky a publikování získaných výsledků na tuzemské nebo zahraniční konferenci a využití výsledků při doktorském studiu.
Rok zahájení2013
Rok ukončení2013
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.

© 2019 VŠB-TU Ostrava