Řešené projekty

Název projektuAnalýza tenzometrických měření na železobetonových základových deskách
KódSP2016/114
Předmět výzkumuProblém interakce základových konstrukcí s podložím a související věrohodné stanovení napětí v základové půdě a vnitřních sil v základové konstrukci je dlouhodobě diskutován na mezinárodní i tuzemských vědeckých konferencích a v odborných časopisech [1,2,3]. Tématu interakce základových konstrukcí s podložím se věnuje také výzkumný tým na katedře konstrukcí [4,5]. Od roku 2012 probíhají kontinuálně zkoušky na venkovním zařízení, kde je pomocí standu a hydraulických válců možné vnášet zatížení na železobetonové desky, uložené na zemním podloží. V rámci projektů SGS v letech 2012-2015 [6,7,8] byly vyzkoušeny železobetonové, předpjaté i vláknobetonové desky uložené na dvou typech podloží. Projekty v minulých letech se soustředily převážně na vyhodnocení deformací a sedání základové desky a jejich srovnání s numerickými modely. Při experimetálním zatěžování základových desek bylo měřeno i napětí v betonu pomocí tenzometrů. V rámci navrhovaného projektu bude vyzkoušena další základová deska. Projekt bude zaměřen na vyhodnocení tenzometrických měření jak na nové tak již vyzkoušených deskách. Výsledky budou porovnány s vypočtenými hodnotami. Na základě analýzy tenzometrických měření budou navrženy opatření pro optimalizaci tenzometrických měření na dalších deskách (s ohledem na typ tenzometru a umístění tenzometrů jak plošné, tak po výšce průřezu). Zapojení jednotlivých členů: Bc. David Litvan - plánovaný hlavní řešitel projektu (student 1. ročníku doktorského studia od února 2016) - příprava zkoušky železobetonové desky a vyhodnocování dat, publikace výsledků Ing. Petr Mynarčík (Ph.D. student) - výpomoc při přípravě zkoušky železobetonové desky Ing. Pavlína Matečková Ph.D. - plánovaná školitelka studenta (téma práce bude schváleno na oborové radě začátkem roku 2016) [1] Qian, L. and Zhang, H. (1993), An improved Non-reflecting Boundary Method for Soil-Structure Interaction Analysis. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 8: 291–297. doi: 10.1111/j.1467-8667.1993. tb00214.x [2] Provenzano, P. (2003), A Fuzzy-Neural Network Method for Modeling Uncertainties in Soil-Structure Interaction Problems. ComputerAided Civil and Infrastructure Engineering, 18: 391–411. doi: 10.1111/1467- 8667.00326 [3] Cajka, R.(2013), Analytical derivation of friction parameters for FEM calculation of the state of stress in foundation structures on undermined territories. Acta Montanistica Slovaca 18.4 (2013): 254-261. WOS:000343184100006 [4] Labudkova, J., Cajka, R.(2015), Comparison of the Results from Analysis of Nonlinear Homogeneous and Nonlinear Inhomogeneous Half-Space." Procedia Engineering 114: 522-529. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.101 [5] Buchta, V., Janulikova, M., Fojtik, R.(2015), Experimental Tests of Reinforced Concrete Foundation Slab. Procedia Engineering 114 (2015): 530-537. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.102 [6] SP 2013/113 Experimentální zkoušky železobetonových základových patek v interakci s podložím (Ing. Buchta) [7] SP 2014/209 Experimentální zatěžovací zkoušky železobetonových desek (Ing. Buchta) [8] SP2015/190 Zatěžovací zkoušky železobetonových desek a porovnání výsledků s numerickými modely (Ing. Buchta)
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieWorkflow pro SGS
TypSpecifický výzkum VŠB-TUO
ŘešitelMatečková Pavlína Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava