Řešené projekty

Název projektuInovace cvičení k předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce
KódRPP2016/10
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je inovace podkladů především pro cvičení stávajícího předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce. Obsahem těchto cvičení je projekt návrhu ocelové haly a projekt návrhu dřevěného krovu. Dílčí části projektu mohou být využity i v ostatních předmětech zaměřených na navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. Projekt ocelové haly bude aktualizován dle platných normativních předpisů pro zatížení a navrhování konstrukcí a budou zapracovány aktuálně vyráběné profily ocelových konstrukcí. U projektu dřevěného krovu budou zapracovány změny a opravy provedené v ČSN EN 1995-1-1 a budou vytvořeny alternativní možnosti návrhu (např. návrhy užití různých spojovacích prostředků, materiálů, typů spojů, ...). Podklady do cvičení pro oba projekty (ocelová hala i dřevěný krov) budou doplněny o ukázky vzorků především spojů ocelových a dřevěných konstrukcí a novinky v daných oblastech (především nové materiály na bázi dřeva, inovativní postupy, ...). Projekty ocelové haly a dřevěného krovu budou po vypracování přeloženy do anglického jazyka a použity pro výuku studentů v rámci programu Erasmus v předmětu Steel and timber structures a při výuce ve studijním oboru Building Structures. Exkurze pro studenty realizované v rámci tohoto projektu (firmy: RD Rýmařov, s.r.o. a I. P. Systém, a.s. v Olomouci) je určena pro studenty 4 ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce staveb. Podpořeno bude cca 25 studentů. Harmonogram projektu: 2016 - tvorba podkladů pro část dřevěných a ocelových konstrukcí; - překlad výukových podpor do anglického jazyka; - zveřejnění podkladů na školních profilech řešitele a spoluřešitelů; - pořízení odborné literatury z oblasti dřevěných a ocelových konstrukcí; - pořízení vzorků a jednoduchých modelů dřevěných a ocelových konstrukcí pro ukázku ve výuce; - exkurze studentů.
Rok zahájení2016
Rok ukončení2016
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelVavrušová Kristýna Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava