Řešené projekty

Název projektuInovace cvičení k předmětu Betonové konstrukce
KódRPP2017/175
Předmět výzkumuCílem projektu je inovace cvičení předmětu Betonové konstrukce. Obsahem cvičení jsou jednotlivé dílčí výpočty pokročilých betonových konstrukcí. Jedná se o nádrž, zásobník, lokálně podepřenou desku a základovou desku. Všechna cvičení jsou zpracována pro ruční výpočet bez použití výpočetní techniky. Tento stav ale neodpovídá řešení těchto konstrukcí v inženýrské praxi, kde se využívá výpočetní technika a příslušný software zejména na bázi metody konečných prvků. Inovace cvičení spočívá v přípravě jednotlivých příkladů v aktuálním softwaru. Ve cvičeních se předpokládá pak ukázka řešení metodou MKP. Pro obor Konstrukce staveb je možné zvážit cvičení na počítačové učebně. Příklady budou přeloženy do anglického jazyka a použity pro výuku studentův rámci programu Erasmus v předmětu Concrete Structures. Předpokládá se exkurze na stavbu, kde studenti uvidí provádění betonové konstrukce dle aktuálních možností, případně do I.P. Systém, a.s. v Olomouci, RD Rýmařov, prohlídka nádrží elektrárny Dlouhé Stráně. Předpokládá se, že se exkurze zúčastní 25 studentů.
Rok zahájení2017
Rok ukončení2017
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
ŘešitelMatečková Pavlína Ing., Ph.D.

© 2019 VŠB-TU Ostrava