Řešené projekty

Název projektuInovace předmětu Výstavba mostních konstrukcí
KódIRP/2018/191
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je inovace podkladů pro výuku stávajícího předmětu Výstavba mostních konstrukcí. Obsahem předmětu je seznámení studentů s problematikou navrhování mostů, mostní terminologií, požadavky a detaily mostů. Na tento předmět dále navazují předměty Ocelové mosty a Betonové mosty, které danou problematiku dále rozvíjejí. Předmět bude aktualizován dle platných normativních předpisů a posledních trendů v inženýrské praxi. Inovovány budou všechny oddíly přednášek a cvičení, které jsou zaměřeny na praktický návrh betonových a ocelových (resp. spřažených ocelobetonových) konstrukcí mostů. V rámci projektu budou zpracovány jednotné podkladové materiály vhodné pro samostudium vycházející z praxe. Podklady pro cvičení budou doplněny o ukázky stávajících konstrukcí, typických detailů jejich částí a navazujících konstrukcí (ložiska, mostní závěry, založení mostů, mostní vybavení apod.). Materiály budou dále přeloženy také do anglického jazyka a budou použity také při výuce předmětu Construction of Bridge Structures v rámci programu Erasmus nebo Exchange, resp. ve studijním oboru Building Structures. Předpokládá se také uspořádání exkurze pro studenty, které se primárně budou účastnit studenti 4. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce staveb a Dopravních staveb. Součástí exkurze bude výklad teorie a praktické ukázky na realizovaných konstrukcích. Předpokládá se podpora cca 15-20 studentů. Harmonogram projektu: 01. - 06. 2018 - tvorba podkladů pro přednášky a cvičení; 03. - 08. 2018 - pořízení relevantní odborné literatury; 09. - 12. 2018 - překlad výukových podpor do anglického jazyka; 09. - 12. 2108 - zveřejnění podkladů na školním profilu řešitele projektu; 10. 2018 - exkurze studentů;
Rok zahájení2018
Rok ukončení2018
KategorieIRP
TypRozvojový program IRP
ŘešitelRosmanit Miroslav Ing., Ph.D.

© 2018 VŠB-TU Ostrava