Vyučované předměty

Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
221-0003Betonové konstrukce (Mgr.)
221-0004Zděné konstrukce (Bc.)
221-0006Oborová exkurze
221-0008Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc)
221-0011Požární bezpečnost staveb (Bc.)
221-0018Požární odolnost konstrukcí (Mgr.)
221-0020Betonové mosty (Mgr.)
221-0022Ocelové mosty (Mgr.)
221-0024Kovové a dřevěné konstrukce II (Mgr.)
221-0026Montované konstrukce (Mgr.)
221-0027BIM projektování ocelových konstrukcí
221-0036Betonové a zděné konstrukce (Bc.)
221-0059Prvky betonových konstrukcí (Bc.)
221-0061Předpjatý beton
221-0201Zatížení stavebních konstrukcí
221-0202Prvky betonových konstrukcí
221-0203Betonové a zděné konstrukce
221-0204Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí
221-0205Ocelové a dřevěné konstrukce
221-0206Výstavba mostních konstrukcí
221-0207Zděné konstrukce
221-0208Modelování konstrukcí pomocí BIM
221-0209Průmyslové a technologické stavby
221-0210Odborná exkurze
221-0301Požární odolnost konstrukcí
221-0302Předpjatý beton
221-0303Kovové a dřevěné konstrukce
221-0304Betonové konstrukce
221-0305Betonové mosty
221-0306Ocelové mosty
221-0307Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí
221-0308Montované konstrukce
221-0309Dřevěné mosty
221-0310Automatizace statických posudků
221-0311Diplomová práce
221-0401Kovové a spřažené konstrukce
221-0402Konstrukce vystavené účinkům extrémních zatížení
221-0403Dřevěné konstrukce
221-0404Zděné a smíšené konstrukce
221-0405Železobetonové a předpjaté konstrukce
221-0406Interakce konstrukcí s podložím
221-0926Zatížení stavebních konstrukcí
221-0927Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí
221-0934Výstavba mostních konstrukcí
221-0935Zděné a smíšené konstrukce
221-0936Kovové konstrukce pozemních a technologických staveb
221-0937Kovové konstrukce mostů
221-0938Spřažené konstrukce mostů a pozemních staveb (Dr)
221-0939Betonové konstrukce
221-0940Teplotně zatížené konstrukce
221-0941Požární odolnost stavebních konstrukcí
221-0942Stavby na poddolovaném území (Dr.)
221-0943Základové konstrukce
221-0944Předpjatý beton
221-0945Kovové a dřevěné konstrukce
221-0950Diplomový projekt
221-0964Dřevěné konstrukce

© 2019 VŠB-TU Ostrava