Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Profilace předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb
Kód
RPP2019/12
Předmět výzkumu
Cílem projektu je profilace a prohloubení vybraných teoretických a praktických vědomostí a dovedností, které student získal v průběhu studia v oblasti ekonomiky stavebnictví a schopností aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování a řešení konkrétních úkolů v rámci předmětu Stavebně ekonomická příprava staveb ve studijním oboru magisterského studia Městské stavitelství a inženýrství. Je proto nezbytné, aby se obsah předmětu doplnil o nejlepší nástroje, techniky a přístupy pro dosažení cílů, řízení zdrojů a schopnosti posoudit rozmanitost faktorů pojících se k jednotlivým projektům. Součástí inovace výuky předmětu budou i vyzvané přednášky odborníků z praxe nebo oborové exkurze a využití problémového a projektového vyučování.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam