Zkušebnictví a řízení jakosti staveb

kód: 223-0202

Podklady ke studiu

Tématické okruhy ke zkoušce


© 2018 VŠB-TU Ostrava