Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
223-0004Experimentální mechanika a diagnostika staveb
223-0005Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby
223-0016Stavební hmoty
223-0052Diagnostika staveb a zkušebnictví
223-0053Stavební hmoty II
223-0054Vliv staveb na životní prostředí
223-0055Laboratorní analýza stavebních látek
223-0056Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů
223-0057Stavební hmoty I
223-0058Historické stavební materiály a technologie
223-0059Exkurze
223-0060Logistika a skladování stavebních hmot ve stavebnictví
223-0063Alternativní suroviny a stavební materiály
223-0064Druhotné suroviny ve výrobě stavebních hmot
223-0065Základy technického experimentu
223-0066Základy metrologie a normalizace
223-0067Specializovaný projekt I
223-0068Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA)
223-0069Exkurze
223-0070Specializovaný projekt II
223-0071Technologie betonu a maltovin II.
223-0072Sanace staveb
223-0073Speciální stavby s dopadem na ekologii
223-0074Diagnostika staveb
223-0075Udržitelný rozvoj urbanizovaných území
223-0076Technologie získávání stavebních surovin
223-0077Chemie a stavební hmoty
223-0078Stavební hmoty
223-0079Diagnostika staveb
223-0080Technologie betonu a maltovin
223-0081Mikrostruktura stavebních látek
223-0082Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů
223-0083Materiálové inženýrství
223-0084Silikátové materiály a technologie
223-0085Technologie sanací
223-0086Kurz nedestruktivního zkušebnictví
223-0087Historické stavební materiály a technologie
223-0088Bakalářská práce
223-0089Příprava na implementaci systému jakosti a základy systému environmentálního managementu
223-0090Laboratorní analýza stavebních látek
223-0091Technologické procesy výroby stavebních hmot
223-0092BIM pro diagnostiku staveb
223-0093Sanace betonových konstrukcí
223-0094Základy zkušebnictví a metrologie
223-0095Stavební suroviny v praxi
223-0096Teorie struktury stavebních látek
223-0097Posuzování vlivu staveb na ŽP
223-0098Polymery
223-0099Speciální stavební materiály
223-0100Sanace staveb
223-0101Stavební materiály z obnovitelných surovin
223-0102Analytická a diagnostická měření ve stavebnictví
223-0103Technologie stavebních dílců
223-0104Alternativní suroviny a stavební materiály
223-0105Projekt I
223-0106Projekt II
223-0107Odborná exkurze
223-0108Diplomová práce
223-0109Zkušebnictví a kvalita ve stavebnictví
223-0110Odpady a odpadní suroviny
223-0111Brownfield management
223-0114Materiály ve stavebnictví
223-0115Druhotné suroviny
223-0116Stavební hmoty
223-0117Ekologická a ekonomická účinnost nástrojů prostorového a územního plánování
223-0118Stavební materiály
223-0120Technologie betonu a maltovin
223-0151Využití stavebních surovin
223-0152Technologie sanací
223-0153Řízení jakosti a výrobního procesu
223-0201Posuzování vlivu staveb na ŽP
223-0202Zkušebnictví a řízení jakosti staveb
223-0203Technologie stavebních dílců
223-0206Silikátové technologie
223-0207Zkoušení stavebních materiálů a výrobků
223-0208Diagnostika staveb
223-0212Diplomový projekt
223-0303Stavební hmoty
223-0305Ekologické stavitelství
223-0312Experimentální metody v analýze konstrukcí
223-0313Technologie betonu
223-0915Bakalářská práce

Laboratoř stavebních hmot

Nastala chyba!

© 2019 VŠB-TU Ostrava