Seznam předmětů vyučovaných v aktuálním akademickém roce.

KódNázev
223-0004Experimentální mechanika a diagnostika staveb
223-0005Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby
223-0016Stavební hmoty
223-0052Diagnostika staveb a zkušebnictví
223-0053Stavební hmoty II
223-0054Vliv staveb na životní prostředí
223-0055Laboratorní analýza stavebních látek
223-0056Degradační procesy a trvanlivost stavebních materiálů
223-0057Stavební hmoty I
223-0058Historické stavební materiály a technologie
223-0059Exkurze
223-0060Logistika a skladování stavebních hmot ve stavebnictví
223-0063Alternativní suroviny a stavební materiály
223-0064Druhotné suroviny ve výrobě stavebních hmot
223-0065Základy technického experimentu
223-0066Základy metrologie a normalizace
223-0067Specializovaný projekt I
223-0068Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA)
223-0069Exkurze
223-0070Specializovaný projekt II
223-0071Technologie betonu a maltovin II.
223-0072Sanace staveb
223-0073Speciální stavby s dopadem na ekologii
223-0074Diagnostika staveb
223-0075Udržitelný rozvoj urbanizovaných území
223-0076Technologie získávání stavebních surovin
223-0116Stavební hmoty
223-0120Technologie betonu a maltovin
223-0151Využití stavebních surovin
223-0152Technologie sanací
223-0153Řízení jakosti a výrobního procesu
223-0202Zkušebnictví a řízení jakosti staveb
223-0203Technologie stavebních dílců
223-0206Silikátové technologie
223-0207Zkoušení stavebních materiálů a výrobků
223-0208Diagnostika staveb
223-0212Diplomový projekt
223-0303Stavební hmoty
223-0305Ekologické stavitelství
223-0312Experimentální metody v analýze konstrukcí
223-0313Technologie betonu
223-0915Bakalářská práce

Laboratoř stavebních hmot

Nastala chyba!

© 2019 VŠB-TU Ostrava