Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava si Vás dovoluje pozvat na 16. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 2018, která je pokračováním tradiční geotechnické konference ve Vysokých Tatrách. Organizátoři věří, že konference naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Konference se koná u příležitosti významného životního jubilea prof. Ing. Josefa Aldorfa, DrSc.

Hlavní témata

  • Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém stavitelství
  • Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce
  • Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství
  • Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště jaderného odpadu, šíření kontaminantů)
  • Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.)
  • Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice
  • Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky v geotechnice a podzemním stavitelství
  • Výuka geotechniky na vysokých školách

Garanti

Záštita

Aktuální ročník

18.-19. 10. 2018, Horský hotel Soláň, Bzové 339, Karolinka [mapa]

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zašlete název příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 28. 2. 2018 na adresu sekretariátu konference hana.sedlarova@vsb.cz nebo prostřednictvím webového formuláře. O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně informováni do konce března 2018. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do konce května 2018.

Platební informace

Poplatek za účast na konferenci je 3 700 Kč (140 EUR) při včasné registraci do 30. 4. 2018, 4 200 Kč (155 EUR) při platbě do 31. 8. 2018. Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 18. 10. a 19. 10. 2018, společenský večer a občerstvení v průběhu přestávek. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Číslo účtu: 127089559/0300
Variabilní symbol: 2241705
Specifický symbol: bude přiřazen při elektronické registraci
SWIFT code: CEKOCZPP
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559

Ubytování

Kapacita pro ubytování v hotelu Soláň, je již plně obsazena. Každý nový účastník si od této chvíle musí ubytování zajistit individuálně.

Nejbližšší ubytovací kapacity jsou:

Grandhotel Tatra
tel.: 576 774 450, 724 604 406
e-mail: reception@grandhoteltatra.cz
www.grandhoteltatra.cz
3,8 km od Hotelu Soláň

Horský hotel Čarták, s.r.o.
tel.: 724 714 276
e-mail: recepce@solansedlo.cz
www.hotelcartak.cz
0,5 km od Hotelu Soláň

Penzion Lúka č. 211
tel.: 739 851 122
e-mail: penzionluka@penzion-luka.cz
www.penzion-luka.cz
2,4 km od Hotelu Soláň

Ke stažení

Registrace

Kontakt

Hana Sedlářová
Fakulta stavební VŠB - Technická univerzita Ostrava
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství


© 2019 VŠB-TU Ostrava