Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Česká asociace geofyziků, z. s., (přidružená asociace EAGE), ostravská pobočka, ve spolupráci s Ústavem geoniky AVČR, v. v. i., Fakultou stavební VŠB - TU Ostrava a Slezskou Politechnikou z Gliwic si vás dovoluje pozvat na regionální konferenci s mezinárodní účastí Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice.

Hlavní tématické zaměření: Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice
Termín konání: 12.-14. 4. 2016
Místo konání: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava

Cílem konference je představení a získávání nových poznatků při řešení vybraných problémů v oblasti seizmologie, inženýrské geofyziky a geotechniky. Účastníci představují nejen pracovníky z akademické sféry, ale též řadu profesních pracovníků menších i větších odborných firem. Jsou představovány postupy řešení a výsledky projektů z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, a také dílčí výsledky a interpretace měření realizovaných v netypických geologických podmínkách. V rámci konference je dán prostor i doktorandům a mladým pracovníkům, kteří mají možnost prezentovat své výsledky a diskutovat se zkušenými odborníky o budoucím postupu.

Zpravidla je nedílnou součástí jedna nebo více zvaných přednášek významných odborníků na aktuální téma.

Věříme, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a že opět přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska, Polska a dalších zemí.

Hlavní témata konference

 • Aktuální problémy řešené v seismologii, geofyzice a geotechnice
 • Seismologická, geofyzikální a geotechnická měření
 • Seismologický, geofyzikální a geotechnický monitoring
 • Nové poznatky základního i aplikovaného výzkumu
 • Prezentace výsledků mladých pracovníků

Spolupracující organizace

 • ČAAG – Česká asociace geofyziků, z. s.
 • Ústav geoniky AVČR, v. v. i.
 • VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
 • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice, Polsko

Hlavní organizátor

 • prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.

Vědecký výbor

 • Ing. Markéta Lednická, Ph.D.
 • RNDr. Lubomír Staš, CSc.
 • doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
 • prof. Dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • RNDr. Jan Zedník

Organizační výbor

 • Dr hab. inż. Roman Ścigała
 • Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Kaláb
 • Anna Dombková
 • Jana Rušajová

Ke stažení

 • Pozvánka a přihláška [PDF]

Adresa sekretariátu

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Studentská 1768
708 00 Ostrava‑Poruba
Tel.: 596 979 341, fax: 596 919 452
E-mail: kalab@ugn.cas.cz


© 2019 VŠB-TU Ostrava