Přednášející musí rovněž vyplnit přihlášku na seminář a zaplatit vložné.

Údaje o přihlašovaném příspěvku
Hlavní autor *
Název organizace
E-mail *
Název příspěvku *
Stručná anotace *
max. 2048 znaků
Položky označeny * je nutno vyplnit

© 2019 VŠB-TU Ostrava