KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
TK02030120Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry20192022
HS2241904Ředitelství silnic a dáln20192019
HS2241905OKD, Vojtasík, 194720192019
SP2019/138Zhodnocení vývoje horninového prostředí a změn klimatu pro období dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních odpadů20192019
SP2019/67Sledování vlivu vibrací od dopravy v zastavěné oblasti za využití optovláknových senzorů jako alternativy k seismickým stanicím20192019
SP2019/79Možnosti zvýšení spolehlivosti monitorování primárního ostění tunelů s optickými vlákny20192019
HS2241802KotoučŠtramberk,Stolarik20182019
HS2241807Česká asociace inženýrský20182019
HS2091806MinovaBohemia,Hrubešovám20182018
HS2241803MiroslavŠilinger,Ďuriš,120182018
HS2241804METROPROJEKTPrahaa.s.,H20182018
HS2241805METROSTAV,Pospíšil,194220182018
SP2018/149Sestavení numerického modelu proudění podzemní vody na příkladu hypotetické lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů20182018
SP2018/55Využití optovláknových technologií pro monitorování tunelů20182018
-Získávání metanu pro energetické a chemické účely z uhelných dolů20172020
HS2241703SATRA,Pospíšil,194220172018
HS2241801Severočeské doly,Rapantová,1942 20172018
HS2241701MEDEXIM Ostrava,Hrubešová,137320172017
HS2241702REVLAN,Ďuriš,194820172017
SP2017/175Sestavení koncepčního modelu transportu polutantů z hlubinného úložiště radioaktivního odpadu20172017
SP2017/183Možnosti vybraných geoelektrických metod pro vyhledávání podzemních objektů20172017
RPP2016/33Inovace studijního předmětu Průzkumné metody v geotechnice20162018
HS2241601Centrum výzkumu Řež,Hrubešová,137320162017
HS2241603Pražská teplárenská,Hrubešová,137320162016
HS2241604TOMS-Technology,Kaláb,934120162016
HS2241605Ústav fyziky plazmatu,Kaláb,934120162016
HS2241606Kotouč Štramberk,Lahuta,194620162016
HS2241607Ing.Jaroslav Ryšávka,Hrubešová,137320162016
HS2241608ČR-Státní úřad pro jadernou bezp.,Rapant20162016
FRVS2015/14Inovace studijního předmětu Modelování v geotechnice20152015
HS2241501Duroton s.r.o.Polymerbeton,Ďuriš 194820152015
HS2241502G-Consult,spol.s r.o.,Hrubešová 137320152015
HS2241503Sweco Hydroprojekt a.s.,Ďuriš 194820152015
HS2241504Ústav geoniky,Ďuriš,194820152015
HS2241507Ústav geoniky,Hrubešová,137320152015
SP2015/124Laboratorní měření přetvárných vlastností výsypkových materiálů z hnědouhelného dolu Bílina v Severních Čechách20152015
HS2091409Geoengineering,Ďuriš,194820142014
HS2241401Severočeské doly,Lahuta,194620142014
HS2241404Kraj.spr.silnic Liber.kraje,Hrubešová,1320142014
HS2241405UNIGEO,Hrubešová,137320142014
SP2014/163Sledování objemových změn vysokopecní a ocelářské strusky20142014
SP2014/164Analýza stavu napjatosti v heterogenním průřezu tunelového ostění s využitím principů inverzní analýzy20142014
SP2014/75Výzkum vodo-nepropustných těsnících systémů z bentonitových matrací, pásů a vložek20142014
TE01020168Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)20132019
HS224302Diamo,Ďuriš,194820132013
SP2013/139Zvýšení spolehlivosti výsledků matematického modelování vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí aplikováním metody LHS20132013
SP2013/140Zhodnocení přístupů výpočtu napětí v heterogenním průřezu tunelového ostění20132013
SP2013/160Analýza vibračního pole tuhého podkladu na základě experimentálního měření20132013
CZ.1.07/2.4.00/31.0012OKTAEDR-partnerství a sítě stavebnictví20122014
HS224206Severočeské doly,Kořínek 194220122013
HS224201Geoingeneering, Hrubešová, 137320122012
HS224202Štěrkovny Olomouc, Aldorf, 194420122012
HS224203Projekce energet. zař., Hrubešová, 137320122012
HS224205Geo Tec-GS, a.s.,Kořínek 194220122012
HS224208EUROprojekt build and tech.,Lahuta,194620122012
HS224209Unigeo, Hrubešová, 137320122012
SP2012/133Analýza spolupráce a vlivu tuhého ocelového prvku v primárním ostění tunelů20122012
SP2012/59Experimentální a modelová analýza odezvy vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí20122012
CZ.1.07/2.2.00/28.0009Inovace studijního oboru Geotechnika20112014
HS224101Ing. Ryšávka, Hrubešová, 137320112011
HS224102Ing. Ryšávka, Hrubešová, 137320112011
HS224103G Consult, Hrubešová, 137320112011
HS224104Green Gas, Hrubešová, 137320112011
HS224105Edugeotech, Hrubešová, 137320112011
HS224106OKD Důl ČSM, Aldorf, 194420112011
HS224107Severočeské doly, Kořínek, 194220112011
HS224109Inženýring dopr. staveb, Prof.Aldorf20112011
HS224110G-Consult s.r.o.-Doc.Hrubešová 137320112011
HS224111GSCeP, Aldorf, 194420112011
SP2011/37Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí (2. etapa)20112011
SP2011/92Zhodnocení monitoringu na podzemních stavbách ve vztahu k anomálnímu a mimořádnému chování a zatížení konstrukcí20112011
HS224004Kotouč Štramberk,Kořínek, 194220102011
HS224002G-Consult, Hrubešová, 137320102010
HS224003HRAS, Lahuta, 194620102010
HS224005Kotouč Štramberk,Kořínek Doc., 194220102010
HS224006Severočeské doly, Kořínek, 194220102010
HS224007K-GEO, Hrubešová, 137320102010
HS224008Geoengineering, Hrubešová, 137320102010
HS224009Severočeské doly, Kořínek, 194220102010
HS224010EUROprojekt, Marek, 192820102010
HS224012Geoingeneering, Hrubešová, 137320102010
HS224013Unigeo, Ďuriš, 194820102010
HS224014Geoingeneering, Hrubešová, 137320102010
SP/201021Aktuální problémy při výstavbě podzemních staveb20102010
SP/201022Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí20102010
GA103/09/1438Výzkum přetvárných a pevnostních vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztužených tuhými ocelovými prvky20092011
GA103/09/2007Vliv technické a přírodní seismicity na statickou spolehlivost a životnost staveb20092011
HS224902Severočeské doly,Kořínek, 194220092009
HS224903Revlan,Kořínek,194220092009
HS224904G-Consult, Hrubešová,137320092009
HS224905G-Consult, Hrubešová, 137320092009
HS224906G-Consult, Hrubešová,137320092009
HS224803Kotouč Štramberk, Kořínek,194220082009
HS224801POZOR!!!! =74.87.15-KONFERENCE!!!!!!!!!!20082008
HS224802CIDEMAT HRANICE,HRUBEŠOVÁ,137320082008
HS224804Severočeské doly,Kořínek,1942,131920082008
HS224805Earth Tech CZ, Lahuta,194620082008
HS224806Unigeo, Hrubešová,137320082008
HS224807G-Consult, Aldorf,194420082008
HS224808Unigeo,Aldorf,194420082008
GA105/07/0878Studium seismických účinků v okolí seismické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách20072009
HS224704Stabilitní analýza výsypek SD a.s., lomu Libouš z výskedků statických penetračních zkoušek20072007
HS224705Geomechanický monitoring závěrných svahů vápencového lomu KOTOUČ ŠTRAMBERK na rok 200720072007
Stabilitní analýza výsypek SD a.s. lomu Libouš z výsledků statických penetračních zkoušek20072007
FT-TA3/113 - MPO ČRVýzkum a vývoj nové bezpečné technologie ražení podzemních děl v extrémních podmínkách prachovitých zvodnělých zemin s tlakovou vodou - program TANDEM MPO ČR20062008
224602Geomechanický monitoring závěrných svahů vápencového lomu Kotouč - Štramberk20062006
224604Provedení stabilitních výpočtů na akci Jablunkov-obchvat20062006
224605Stabilitní analýza nového návrhu závěrných svahů Libouš II. Sever20062006
224606Stabilitní řešení vysokého odvalu Velké Vrbno20062006
224607Znalecký posudek k použití sekvenční metody při dokončení ražby tunelu Březno20062006
ACBU38-05Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě20052007
GA105/05/2712Ražení kolektorů v oblastech dotčených hornickou činností20052007
HS224505Modelování vlivu lokální geologie na velikost seismických projevů důlních seismických jevů na povrchové objekty20052005
GA103/03/0870Optimalizace metod a systémů geotechnického monitoringu přírodních a umělých svahů20032004
GA103/99/1495Výzkum metod parciálního předepínaného zpevňování horninového masivu v okolí podzemních děl jako prostředek optimalizace zatížení výztuže19992000
GA103/98/0135Výzkum a vývoj metod inverzní analýzy geomechanických jevů v podzemních dílech19981999

© 2019 VŠB-TU Ostrava