KódNázev projektuRok zahájeníRok ukončení
HS2241703SATRA,Pospíšil,194220172018
HS2241702REVLAN,Ďuriš,194820172017
HS2241701MEDEXIM Ostrava,Hrubešová,137320172017
-Získávání metanu pro energetické a chemické účely z uhelných dolů20172020
HS2241608ČR-Státní úřad pro jadernou bezp.,Rapant20162016
HS2241607Ing.Jaroslav Ryšávka,Hrubešová,137320162016
SP2017/183Možnosti vybraných geoelektrických metod pro vyhledávání podzemních objektů20172017
SP2017/175Sestavení koncepčního modelu transportu polutantů z hlubinného úložiště radioaktivního odpadu20172017
HS2241604TOMS-Technology,Kaláb,934120162016
HS2241606Kotouč Štramberk,Lahuta,194620162016
HS2241605Ústav fyziky plazmatu,Kaláb,934120162016
HS2241603Pražská teplárenská,Hrubešová,137320162016
HS2241601Centrum výzkumu Řež,Hrubešová,137320162017
RPP2016/33Inovace studijního předmětu Průzkumné metody v geotechnice20162018
HS2241507Ústav geoniky,Hrubešová,137320152015
HS2241505G-Consult,Hrubešová,137320152015
HS2241504Ústav geoniky,Ďuriš,194820152015
HS2241503Sweco Hydroprojekt a.s.,Ďuriš 194820152015
HS2241502G-Consult,spol.s r.o.,Hrubešová 137320152015
HS2241501Duroton s.r.o.Polymerbeton,Ďuriš 194820152015
FRVS2015/14Inovace studijního předmětu Modelování v geotechnice20152015
HS2241407Severočwské doly,Lahuta,194620142014
SP2015/124Laboratorní měření přetvárných vlastností výsypkových materiálů z hnědouhelného dolu Bílina v Severních Čechách20152015
HS2241405UNIGEO,Hrubešová,137320142014
HS2241404Kraj.spr.silnic Liber.kraje,Hrubešová,1320142014
HS2241402KOTOUČ ŠTRAMBERK,Lahuta,194620142014
HS2241401Severočeské doly,Lahuta,194620142014
HS2091409Geoengineering,Ďuriš,194820142014
HS2091408Minova Bohemia,Hrubešová,137320142014
HS224303Severočeské doly, a.s., Kořínek, 194220132013
HS224302Diamo,Ďuriš,194820132013
SP2014/164Analýza stavu napjatosti v heterogenním průřezu tunelového ostění s využitím principů inverzní analýzy20142014
SP2014/163Sledování objemových změn vysokopecní a ocelářské strusky20142014
SP2014/75Výzkum vodo-nepropustných těsnících systémů z bentonitových matrací, pásů a vložek20142014
TE01020168Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI)20132019
HS224209Unigeo, Hrubešová, 137320122012
HS224208EUROprojekt build and tech.,Lahuta,194620122012
HS224206Severočeské doly,Kořínek 194220122013
SP2013/160Analýza vibračního pole tuhého podkladu na základě experimentálního měření20132013
SP2013/140Zhodnocení přístupů výpočtu napětí v heterogenním průřezu tunelového ostění20132013
SP2013/139Zvýšení spolehlivosti výsledků matematického modelování vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí aplikováním metody LHS20132013
HS224205Geo Tec-GS, a.s.,Kořínek 194220122012
HS224204Kotouč Štramberk, Kořínek, 194220122012
HS224203Projekce energet. zař., Hrubešová, 137320122012
HS224202Štěrkovny Olomouc, Aldorf, 194420122012
HS224201Geoingeneering, Hrubešová, 137320122012
CZ.1.07/2.4.00/31.0012OKTAEDR-partnerství a sítě stavebnictví20122014
HS224111GSCeP, Aldorf, 194420112011
HS224110G-Consult s.r.o.-Doc.Hrubešová 137320112011
HS224109Inženýring dopr. staveb, Prof.Aldorf20112011
HS224107Severočeské doly, Kořínek, 194220112011
SP2012/133Analýza spolupráce a vlivu tuhého ocelového prvku v primárním ostění tunelů20122012
SP2012/59Experimentální a modelová analýza odezvy vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí20122012
HS224106OKD Důl ČSM, Aldorf, 194420112011
HS224105Edugeotech, Hrubešová, 137320112011
HS224104Green Gas, Hrubešová, 137320112011
HS224103G Consult, Hrubešová, 137320112011
CZ.1.07/2.2.00/28.0009Inovace studijního oboru Geotechnika20112014
HS224102Ing. Ryšávka, Hrubešová, 137320112011
HS224101Ing. Ryšávka, Hrubešová, 137320112011
HS224014Geoingeneering, Hrubešová, 137320102010
HS224013Unigeo, Ďuriš, 194820102010
HS224012Geoingeneering, Hrubešová, 137320102010
HS224010EUROprojekt, Marek, 192820102010
SP2011/92Zhodnocení monitoringu na podzemních stavbách ve vztahu k anomálnímu a mimořádnému chování a zatížení konstrukcí20112011
SP2011/37Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí (2. etapa)20112011
HS224009Severočeské doly, Kořínek, 194220102010
HS224008Geoengineering, Hrubešová, 137320102010
HS224007K-GEO, Hrubešová, 137320102010
HS224006Severočeské doly, Kořínek, 194220102010
HS224005Kotouč Štramberk,Kořínek Doc., 194220102010
HS224004Kotouč Štramberk,Kořínek, 194220102011
HS224003HRAS, Lahuta, 194620102010
HS224002G-Consult, Hrubešová, 137320102010
SP/201022Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí20102010
SP/201021Aktuální problémy při výstavbě podzemních staveb20102010
HS224906G-Consult, Hrubešová,137320092009
HS224905G-Consult, Hrubešová, 137320092009
HS224904G-Consult, Hrubešová,137320092009
HS224903Revlan,Kořínek,194220092009
HS224902Severočeské doly,Kořínek, 194220092009
HS224808Unigeo,Aldorf,194420082008
HS224807G-Consult, Aldorf,194420082008
GA103/09/2007Vliv technické a přírodní seismicity na statickou spolehlivost a životnost staveb20092011
GA103/09/1438Výzkum přetvárných a pevnostních vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztužených tuhými ocelovými prvky20092011
HS224806Unigeo, Hrubešová,137320082008
HS224801POZOR!!!! =74.87.15-KONFERENCE!!!!!!!!!!20082008
HS224805Earth Tech CZ, Lahuta,194620082008
HS224804Severočeské doly,Kořínek,1942,131920082008
HS224803Kotouč Štramberk, Kořínek,194220082009
HS224802CIDEMAT HRANICE,HRUBEŠOVÁ,137320082008
HS224704Stabilitní analýza výsypek SD a.s., lomu Libouš z výskedků statických penetračních zkoušek20072007
HS224705Geomechanický monitoring závěrných svahů vápencového lomu KOTOUČ ŠTRAMBERK na rok 200720072007
ACBU38-05Vedení podzemních děl v souvislé městské zástavbě20052007
GA105/07/0878Studium seismických účinků v okolí seismické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách20072009
224604Provedení stabilitních výpočtů na akci Jablunkov-obchvat20062006
HS224505Modelování vlivu lokální geologie na velikost seismických projevů důlních seismických jevů na povrchové objekty20052005
GA105/05/2712Ražení kolektorů v oblastech dotčených hornickou činností20052007
GA103/03/0870Optimalizace metod a systémů geotechnického monitoringu přírodních a umělých svahů20032004
GA103/99/1495Výzkum metod parciálního předepínaného zpevňování horninového masivu v okolí podzemních děl jako prostředek optimalizace zatížení výztuže19992000
GA103/98/0135Výzkum a vývoj metod inverzní analýzy geomechanických jevů v podzemních dílech19981999

© 2018 VŠB-TU Ostrava