Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava si vás dovoluje pozvat na 17. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 2020. Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Odborným garantem konference je doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

Hlavní témata

 • Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém stavitelství
 • Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce
 • Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství
 • Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště jaderného odpadu, šíření kontaminantů)
 • Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.)
 • Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice
 • BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky v geotechnice
  a podzemním stavitelství
 • Výuka geotechniky na vysokých školách

Garanti

Záštita

Aktuální ročník

17. - 18. 9. 2020, Horský hotel Soláň, Bzové 339, 756 05 Karolinka [mapa]

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zdvořile žádáme o zaslání názvu příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 26. července 2020 na adresu sekretariátu konference nebo prostřednictvím formuláře. Pro registraci účasti a volbu ubytování slouží formulář dustupný níže.
O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně informováni do konce dubna 2020. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do 23. srpna 2020.

 

Přihláška k účasti

Pro přihlášení účasti využijte formuláře, který je dostupný zde. Při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem zadejte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, příjmení a název společnosti.

 

Platební informace

Poplatek za účast na konferenci je při včasné registraci do 31. 5. 2020 4.200,- Kč vč. DPH (€ 140), 4.600,- Kč (€ 155) při platbě do 31. 8. 2020. Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 17. 9. a 18. 9. 2020, společenský večer, občerstvení v průběhu přestávek.

Číslo účtu: 127089559/0300
Variabilní symbol: 2241906
SWIFT code: CEKOCZPP
IBAN: CZ23 0300 0000 0001 2708 9559

DIČ: CZ61989100

 

Ubytování

Každý účastník si může ubytování zajistit individuálně. V případě zájmu o ubytování přímo v hotelu Soláň, nekontaktujte, prosím, recepci hotelu, ale vyznačte žádost o ubytování v online přihlášce do 31. 8. 2020. 

Cena za ubytování ve dvou a vícelůžkovém pokoji je 1300,- Kč/osoba/noc.

www.hotelsolan.cz

GPS: 4923'29,14"N      1814'54,576"E

Další nejbližšší ubytovací kapacity jsou:

Grandhotel Tatra
tel.: 576 774 450, 724 604 406
e-mail:
www.grandhoteltatra.cz
3,8 km od Hotelu Soláň

Horský hotel Čarták, s.r.o.
tel.: 724 714 276
e-mail:
www.hotelcartak.cz
0,5 km od Hotelu Soláň

Penzion Lúka č. 211
tel.: 739 851 122
e-mail:
www.penzion-luka.cz
2,4 km od Hotelu Soláň

 

Ke stažení

 

Registrace

 

Sekretariát semináře

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba

Hana Sedlářová

Tel: +420 597 321 943, Email: hana.sedlarova@vsb.cz