Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava společně s firmou Minova Bohemia s.r.o. si vás dovolují pozvat na 18. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 2022.

Součástí konference bude samostatná sekce vedená zástupci firmy Minova Bohemia s.r.o., která se bude věnovat problematice zpevňování, těsnění a kotvení a bude navazovat na dřívější dlouhodobě organizované samostatné semináře v této oblasti.

Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Odbornými garanty konference jsou doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D (VŠB-TUO) a Ing. Petr Kučera (Minova Bohemia s.r.o.).

Konference se koná pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES.

Aktuální ročník se koná:  15. až 16. 9. 2022 

Místo konání: Horský hotel Soláň

Hlavní témata konference

 • Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém stavitelství
 • Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce
 • Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství
 • Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště jaderného odpadu, šíření kontaminantů)
 • Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.)
 • Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice
 • BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Výuka geotechniky na vysokých školách

Hlavní témata samostatné sekce garantované firmou Minova Bohemia s.r.o.

 • Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)
 • Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví
 • Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
 • Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství
 • Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu
 • Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích
 • Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě

Finální program konference

Výzva

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zdvořile žádáme o zaslání názvu příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu sekretariátu konference nebo prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně informováni do 15. června 2022. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do 15. července 2022.

Šablona příspěvku

Přihláška k účasti

Formulář pro registraci účasti naleznete zde.

Formulář pro registraci příspěvku naleznete zde.

V případě zájmu o prezentaci firmy kontaktujte sekretariát semináře: . Firemní prezentace je zpoplatněna částkou 5.500,- Kč.

Termíny

Zaslání anotace příspěvku do sborníku 31. 5. 2022

Potvrzení akceptace příspěvku 15. 6. 2022

Zaslání zpracovaného příspěvku 15. 7. 2022

Uzávěrka přihlášek účasti 31. 8. 2022

Účastnický poplatek

Poplatek za účast na konferenci je při včasné registraci do 31. 5. 2020 4.800,- Kč vč. DPH (€ 185), 5.200,- Kč (€ 200) při platbě do 31. 8. 2022. Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 15. 9. a 16. 9. 2022, společenský večer, občerstvení v průběhu přestávek. Poplatek za doprovodnou osobu je 1.700,- Kč a zahrnuje obědy 15. 9. a 16. 9. 2022 a společenský večer. Pro studenty prezenčního studia nabízíme po předložení potvrzení o studiu možnost sníženého vložného ve výši 1.200,- Kč, zahrnující účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 15. 9. a 16. 9. 2022, občerstvení v průběhu přestávek. V případě zájmu o uveřejnění příspěvku ve sborníku bez účasti na konferenci je cena 500,- Kč. Při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem zadejte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, příjmení a název společnosti (č. účtu: 127089559/0300variabilní symbol: 2242203).

Ubytování

Každý účastník si ubytování zajišťuje a financuje individuálně (ubytování není součástí vložného). V případě zájmu o ubytování přímo v hotelu Soláň, nekontaktujte, prosím, recepci hotelu, ale napište váš požadavek na e-mail sekretariátu konference: .

!!! Kapacita hotelu Soláň byla naplněna !!!

www.hotelsolan.cz   GPS: 4923'29,14"N   1814'54,576"E    [mapa]

Po naplnění kapacity hotelu Soláň je možno využít následující ubytovací zařízení:

Penzion Na Pluskovci

tel.: 571 444 794, e-mail: , www.napluskovci.com

vzdálenost 7,6 km

Spa hotel Lanterna

tel.: 571 477 300, e-mail: , www.lanterna.cz

vzdálenost 12,6 km

Wellness hotel Horal

tel.: 571 648 343, e-mail: , www.hotel-horal.cz

vzdálenost 15,7 km

Sekretariát semináře

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba

Hana Sedlářová

Tel: +420 597 321 943, Email: hana.sedlarova@vsb.cz